Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.11.2020
Saavutettavuus taidekasvatuksessa – välineitä ja tietoa taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville

Saavutettavuus taidekasvatuksessa – välineitä ja tietoa taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville

Taiteen perusopetuksen ja taidekasvatuksen parissa työskenteleville suunnattu koulutus, joka vahvistaa saavutettavuusosaamista sekä osallistujien käytännönläheistä erityispedagogista osaamista esimerkiksi erityistä tukea tarvitsen lasten ja nuorten parissa työskentelyssä. Poikkeustilasta johtuen koulutus on siirretty. Tarkempi toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut: Elise Vanhanen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu taiteen perusopetuksen opettajille, taidekasvattajille ja lastenkulttuurikeskusten työntekijöille.

Koulutuksen mahtuu 25 osallistujaa. Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen tavoitteet

  • vahvistaa osallistujien erityispedagogista osaamista erityistä tukea tarvitsen lasten ja nuorten parissa työskentelyssä
  • lisätä osaamista taiteen ja taideopetuksen saavutettavuudesta
  • rohkaista osallistujia työskentelemään saavutettavuuden, inkluusion ja moninaisuuden parissa omassa työssään
  • lisätä tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten taideoppimisesta sekä inkluusiosta taideopetuksessa

Koulutuksen teemat

  • Erityispedagogiikka: Mitä on erityispedagogiikka sekä sen toiminnalliset mahdollisuudet erityisryhmien kanssa työskenneltäessä. Käytännön työkaluja opetustilanteisiin.
  • Moninaisuus: moninaisuuden ymmärtäminen, omien asenteiden ja arvojen tarkastelu ja eettinen pohdinta.
  • Kokemuksellisuus – osaamisen jakaminen ja tunnistaminen.
  • Saavutettavuus ja inkluusio: saavutettavuuden haasteet.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 5 op ja se sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhteensä 28 h.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetuspäivien lisäksi etä- ja itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuteen tutustumista, koulutuksen teemojen soveltamista ja havainnointia sekä dokumentointia omassa työssä.

Lähiopetuspäivämäärät tarkentuvat myöhemmin.
 

Koulutus koostuu asiantuntijoiden luento-osuuksista että käytännönläheisestä työpajatyöskentelystä.

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan