Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.10.2021
Sairaanhoitajien päivityskoulutus

Sairaanhoitajien päivityskoulutus

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on sairaanhoitajatutkinto. Tällaisia ovat esim. pitkään poissa työelämästä olleet, muussa kuin hoitotyössä toimineet ja koulutusta vastaamattomassa työssä toimineet henkilöt. Valittavien on sovelluttava sairaanhoitajan ammattiin ja heillä on oltava motivaatio palata takaisin hoitotyöhön.

Opiskelijavalinta suoritetaan työvoimahallinnon ja ammattikorkeakoulun edustajan yhteisellä päätöksellä perustuen hakemukseen, henkilökohtaiseen haastatteluun ja työvoimapoliittisiin perusteisiin. Haastattelu järjestetään (haastattelun ajankohta päivittyy myöhemmin) ja siinä arvioidaan opiskelijan soveltuvuutta koulutukseen ja toimimiseen hoitotyön ammattilaisena. Valintatiedon voit itse käydä katsomassa omista tiedoistasi: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Toteutus ja sisältö

Koulutus sisältää teoriaopiskelua 56 lähipäivää (=pakollisia lähiopetuspäiviä pääasiassa Turun AMK:n tiloissa), ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus sisältää ohjattua harjoittelua n. 11 viikkoa ja sen voi suorittaa tietyin reunaehdoin halutessaan muualla kuin Turun alueella.

Koutuksen sisältö muodostuu hoitotyön ydinosaamisen päivityksestä. Sisältönä on mm. hoitopolut ja niiden tunteminen, tutkitun tiedon soveltaminen hoitokäytäntöihin, Käypä hoito -suositukset, lääkehoito, kuntoutumista tukeva hoitotyö, hoitotyön kirjaaminen, hoidon laatu ja kehittäminen, infektioiden torjunta ja aseptiikka, työergonomia ja työsuojelu, ohjaaminen ja tiimityö- ja vuorovaikutustaidot.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja täydentää aikaisemmin sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden, mutta pitkään alalta poissa olleiden henkilöiden valmiudet ja ammatillinen osaaminen vastaamaan alan nykypäivän vaatimuksia.

Aiempien koulutusten palautteista:

"Koulutus on tukenut ammatillista osaamista ja valmiuksiani, minkä ansiosta tuntuu turvallisemmalta lähteä työelämään."

"Olen kokenut tämän koulutuksen erittäin tarpeellisena astinlautana työelämään."

"Koulutus on ollut erinomainen ja se on antanut minulle mahdollisuuden palata takaisin työelämään."

"Tämä koulutus oli minulle kuin lottovoitto!"

 

 

Lue lisää

Lue keväällä 2019 päättyneestä toteutuksestamme:

Sairaanhoitajat päivittivät ammattitaitoaan. Turun AMK 19.4.2019

Tehy-lehti on julkaissut kaksi artikkelia päivityskoulutuksistamme:

Palasin takaisin kutsumusammattiini. Tehy-lehti 3/2017, 66-67.

Paluu sairaanhoitajaksi. Tehy-lehti 5/2019, 40-42.