Sivu päivitetty 5.7.2019
Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet A-osan (Sensorisen integraation perusteet 1 op). 

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen SI-ongelmien arvioinnissa ja pystyy perustelemaan SI-terapian tarpeen. 

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Sensorisen integraation teoria (mm. aistisäätely ja aistipohjaiset motoriset haasteet) osana lapsen toimintakykyä
  • Neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Osallistumisen ja suoritusten tasolla aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arkeen (oppiminen, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ikäodotuksen mukaiset toiminnot, vuorovaikutus ja leikki)

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 7 läsnäolopakollista lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä aiheeseen liittyvää asiakastyöskentelyä, joka raportoidaan.

Neuroanatomian ja fysiologian osuus (1 op) toteutetaan täysin verkossa.

1 opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä, joten koulutus työllistää yhteensä noin 135 tunnin verran.

Opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on myös englanniksi.

Lähiopetuspäivät: 19.–21.8., 16.–17.9. ja 7.–8.10.2019 klo 8.30–16.00

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Huomioitavaa

Maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet 1 op) jo suoritettu. A-osan todistukset pyydetään ja tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Todistusta ei toimiteta/vastaanoteta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu vain sivun oikeassa reunassa olevan sähköisen ilmoittautumislinkin kautta. 

Koulutus on toinen pakollinen ennakkoon suoritettava johdanto-osio (B-osa) toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien SI-terapeuttikoulutukseen jatkossa hakeville.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.