Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.2.2021
Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet A-osan (Sensorisen integraation perusteet 1 op). 

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen SI-ongelmien arvioinnissa ja pystyy perustelemaan SI-terapian tarpeen. 

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Sensorisen integraation teoria (mm. aistisäätely ja aistipohjaiset motoriset haasteet) osana lapsen toimintakykyä
  • Neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Strukturoitujen havainnointimenetelmien käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Osallistumisen ja suoritusten tasolla aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arkeen (oppiminen, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ikäodotuksen mukaiset toiminnot, vuorovaikutus ja leikki)

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 7 läsnäolopakollista lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä aiheeseen liittyvää asiakastyöskentelyä, joka raportoidaan.

Koulutus alkaa 20.1.2021 Neuroanatomian ja fysiologian osuudella (1 op), joka toteutetaan täysin verkossa.

1 opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä, joten koulutus työllistää yhteensä noin 135 tunnin verran.

Opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on myös englanniksi.

Lähiopetuspäivät: 17.-19.2., 18.-19.3. ja 19.-20.4.2021 klo 8.30–16.00

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Huomioitavaa

Maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet 1 op) jo suoritettu. Liitä A-osan todistus skannattuna tai kuvatiedostona ilmoittautumislomakkeelle sille osoitettuun kohtaan. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivun oikeassa reunassa olevan sähköisen ilmoittautumislinkin kautta.

Koulutus on toinen pakollinen ennakkoon suoritettava johdanto-osio (B-osa) toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien SI-terapeuttikoulutukseen (C-osa) jatkossa hakeville.

Kirjallisuuslista

Koulutuksessa tarvitset alla olevia teoksia ja ne olisi hyvä olla käytössäsi heti koulutuksen alusta alkaen.

  • Pihko, Haataja, Tantala (toim.) 2014. Lastenneurologia: sivut 12-20, Osa I Normaali kehitys, Kappale 1 Aivojen kehityksestä ja kappale 2 Lapsen normaali neurologinen kehitys ja tutkimus, s. 21-30
  • Soinila, Kaste (toim.) 2015 (tai vanhempi painos). Neurologia: Kappaleet Normaali hermosto - Kliininen neuroanatomia: Johdanto, Aivokuori, Tyvitumakkeet, Väliaivot, Pikkuaivot, Aivorunko ja selkäydin.
  • Bundy ym. (2002 tai uudempi painos) Sensory Integration, Theory and Practice: kappale Structure and Function of the Sensory Systems TAI vaihtoehtoisesti Lundy-Ekman 2013 (tai uudempi painos). Neuroscience, Fundamentals for rehabilitation. Kappaleet Somatosensory system ja Vestibular and visual systems.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.