Sivu päivitetty 24.4.2017
Sensorisen integraation syventävä koulutus - Pienten lasten SI-asiantuntija

Sensorisen integraation syventävä koulutus - Pienten lasten SI-asiantuntija

Syvennä pienten lasten (0-3 vuotiaat) sensorisen integraation erityisosaamistasi

Koulutus on tarkoitettu Sensorisen integraation teoria ja terapia -koulutuksen (38 op) suorittaneille toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka työskentelevät jo tai ovat kiinnostuneita työskentelemään pienten lasten kanssa. Koulutukseen hakeminen ei edellytä työkokemusta pienten lasten parista.

Koulutuksen tavoitteena on syventää pienten lasten (0-3 vuotiaat) sensorisen integraation kehityksen, arvioinnin ja terapian erityisosaamista. Koulutuksen toisena päätavoitteena on kehittää tästä näkökulmasta omaa työtä ja pienten lasten kuntoutuskäytänteitä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tutkimuksellista tietoa suomalaisten pienten lasten SI-terapian alueella.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen opintokokonaisuudet ja keskeiset sisältöalueet

 • Imeväisikäiset ja taaperot 10 op
  • Keskushermoston kypsyminen ja vaikutus aistitiedon säätelyyn
  • Brazelton
  • Sensomotoriset virstanpylväät
  • Vanhempien asiantuntijuus ja yhteistyö
  • Taaperoikäisen arviointi
    • Neuvola arvioimassa
    • Gesell, TSFI, Baily scale, SPM-P, MAP
 • Tutkimus ja kehittäminen 20 op
  • Tieteellisen artikkelin kriittinen lukeminen
  • Näyttöön perustuva työskentely
  • Tutkimusmenetelmien kertaus
  • Tieteellinen kirjoittaminen
  • Tutkimus- ja kehittämistyö

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Yksi opintopiste on n.27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siihen kuuluu läsnäolopakollista lähiopetusta (luentoja, seminaareja), työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, itsenäistä opiskelua (mm. kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia töitä) sekä omassa käytännöntyössä toteutettavia arviointeja ja terapian suunnittelua. Opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa mm. tiedonhankinnassa, yhteydenpidossa ja oppimisen reflektoinnissa. Opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista ja itsenäistä työskentelyä sekä oman ohjaustarpeen tiedostamista. Opetuskielinä on suomi ja englanti. 

Lähiopetuspäivät:

2017: 3.-6.10.2017, 1.-3.11.2017

2018: 15.-16.1.2018, 12.-13.2.2018, 12.-13.4.2018, 4.-5.10.2018

 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.