Sivu päivitetty 2.2.2018
Sensorisen integraation teoria ja terapia

Sensorisen integraation teoria ja terapia

Sensorisen integraation terapia perustuu A. Jean Ayresin teoriaan sensorisen integraation merkityksestä yksilön kehitykseen ja toimintaan. Teoria ohjaa arvioimaan sensorisen integraation ongelmia ja terapian toteuttamista. Koulutus antaa kansainvälisen pätevyyden menetelmän käyttöön.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa toimiville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, joilla on valmistumisen jälkeen kertynyt vähintään 4 vuotta työkokemusta lasten kanssa työskentelystä.

Opiskelijavalinnassa huomioidaan alueelliset tarpeet, eri työalueet (julkinen-, yksityinen- ja kolmassektori) ja erikoisalat.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen sisältöalueet

  • Sensorisen integraation teoria ja terapia
  • Toiminnallinen neuroanatomia ja fysiologia, neuropsykologia ja lastenneurologia SI-terapian perustana
  • Ohjattu harjoittelu ammattikäytännössä

Koulutus on laajuudeltaan 38 opintopistettä. Yksi opintopiste on n. 27 tuntia opiskelijan työnä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen läsnäolopakollista lähiopetusta, ohjatun harjoittelun ammattikäytännössä ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuspäivät ovat täysiä opiskelupäiviä. Opintoja ei voi suorittaa etänä lisätehtäviä tehden. Opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista ja itsenäistä työskentelyä sekä oman ohjaustarpeen tiedostamista. Opetuskieli on suomi, mutta opetusmateriaalia on englanniksi.

Lähiopetus:

  • 27.8.-7.9.2018 Sensorisen integraation teorian perusteet
  • 1.10.-12.10.2018 Arviointi
  • 19.11.-30.11.2018 Terapian toteutus
  • huhtikuussa 2019 kaksi lähipäivää - ajankohta sovitaan erikseen
  • 2.-13.12.2019 Syventävät viikot

Harjoittelu:

Ohjatut harjoittelut ammattikäytännössä 12/2018-9/2019

  • 3 lapsen 15 kerran terapiajaksot 
  • harjoittelua ei voi suorittaa omalla työpaikalla

Hakeminen

Hakuaika 1.12.2017-31.3.2018

Toteutukseen on 22 opiskelijapaikkaa.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tälle sivulle hakuajan alkaessa. Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella. Valintatuloksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse huhtikuun 2018 aikana.

Koulutukseen valitun tulee vastaanottaa tai perua opiskelupaikkansa valintatuloksen yhteydessä ilmoitettavaan määrääaikaan mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus ilmoitettuun määräaikaan mennessä on maksuton. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.