Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.3.2020
SI-terapeutti (C-osa)

SI-terapeutti (C-osa)

C-osan koulutus on SI-terapeuttikoulutus, joka muodostuu laajoista SI-teoria ja -terapian opinnoista sekä käytännön harjoittelusta. Koulutus keskittyy lasten SI-terapiaan.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, joille on kertynyt vaadittu määrä työkokemusta ja jotka ovat suorittaneet edeltävät johdantotason opinnot.

Valintakriteerit on eritelty tarkemmin Hakeminen ja opiskelijavalinta -kohdassa.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Sensorisen integraation teoria, arviointi ja terapia 8 op
  • Sisältää: Toiminnallinen neuroanatomia ja fysiologia SI-terapian perustana
 • Ohjattu harjoittelu ammattikäytännössä 13 op
 • Syventävä teoria 9 op

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Yksi opintopiste on n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siihen kuuluu läsnäolopakolliset lähiopetuspäivät (27 pvää) Turussa, itsenäistä opiskelua ja ohjattu harjoittelu* ammattikäytännössä. Itsenäisen opiskelun osalta edessä on mm. työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä, tutkimustiedonhakua, suullisesti ja kirjallisesti raportoitavaa asiakastyöskentelyä sekä kehittämistyö. Opetuskieli on suomi, mutta opetusmateriaalia on myös englanniksi. 

Opiskeltava asia on vaativaa ja edellyttää opiskelijalta aktiivista opiskeluotetta sekä oman ohjaustarpeen tiedostamista. Opintoja ei voi suorittaa/korvata etänä lisätehtäviä tehden.

Lähiopetuspäivät: 

 • 2020: 5.-7.10.2020, 2.-5.11.2020, 25.-27.11.2020
 • 2021: 11.-14.1.2021, 24.-26.5.2021
 • 2022: 10.-21.1.2022

Lähiopetuspäivät ovat keskimäärin 8h kestoisia ja toteutetaan klo8.15-18.00 välisenä aikana. 

*Huom! Harjoitteluasiat ja -järjestelyt ohjeistetaan opiskelijavalinnan jälkeen koulutukseen valituille. 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakeminen

Koulutukseen on hakuaika ja valintamenettely. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy sivun oikeasta reunasta.

Sähköisen hakemuksen liitteenä tulee olla skannattuna tai kuvina:

 1. ) tutkintotodistus (toimintaterapeutti/fysioterapeutti) JA
 2. )  A- ja B-osan koulutusten todistukset

Liitetiedostojen hyväksyttävät tiedostomuodot ovat: jpg, pdf. Tiedostojen maksimiskoko yhteensä 1 GB.

Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat järjestelmästä sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin hakemuksen jättämisestä. Koska kyse on automatisoidusta viestistä, se voi ohjautua sähköpostissasi esim. roskapostikansioon.

Hakuaika alkaa 1.4.2020 klo00.00 ja päättyy 24.5.2020 klo23.59.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on 22 opiskelupaikkaa, jotka täytetään opiskelijavalintamenettelyin.

Valintakriteerit

Hakijalta edellytetään

 • toimintaterapeutin tai fysioterapeutin tutkintoa
 • täysipäiväistä lasten kanssa työskentelemistä
 • toimintaterapeutin tai fysioterapeutin tutkintoon valmistumisen jälkeen kertynyttä vähintään 4 vuoden työkokemusta lasten terapiasta
 • hyväksytysti suoritettuja A- ja B -osan koulutuksia

Näiden lisäksi opiskelijavalinnassa tarkastellaan eri sektorien ja erikoisalojen työalueita sekä opiskelupaikkojen valtakunnallista jakautumista.

Opiskelijavalinnan aikataulu

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakemusten perusteella hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtainen valintatulos sähköpostitse 5.6.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa tai perua opiskelupaikkansa 12.6.2020 mennessä. 

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50% koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50% jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Koulutusmaksusta

Koulutusmaksun voi suorittaa max. 6.erässä. Laskutus tapahtuu koulutuksen aikana. 

Täydennyskoulutus ei ole päätoimista opiskelua, joten se ei oikeuta opiskelija-alennuksiin tai -etuihin. Opiskelija vastaa itse lounas-, matka- ja majoituskustannuksista sekä -järjestelyistä lähiopiskelun aikana. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.