Sivu päivitetty 19.6.2019
Simulaatio-ohjaajakoulutus

Simulaatio-ohjaajakoulutus

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille ja alan opettajille, jotka ovat kiinnostuneita simulaatiosta osana opetus- ja koulutustyötä ja osaamisen varmistamista. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää simulaatio-oppimisen käytön pedagogisena välineenä.

Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa simulaatiotilanteita, sekä toteuttaa simulaation jälkeinen palautetilanne. Koulutuksen kautta osallistuja oppii hyödyntämään simulaatio-oppimista osana terveydenhuollon tiimien perus- ja täydennyskoutusta sekä ammatissa kehittymistä. Omassa tiimissä suunniteltu ja toteutettu simulaatioharjoitus on tehokas oppimismenetelmä ja uusi osaaminen voidaan viedä heti käytäntöön.

Ajankohta

11.-12.11.2019

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat

 • simulaatio-oppimisen lähtökohdat
 • simulaatiotilanteen suunnittelu, toteuttaminen, osallistujien ohjaaminen ja simulaatiotilanteen arviointi
 • oppimiskeskustelu
 • simulaatiotilanteeseen liittyvien inhimillisten tekijöiden huomioiminen

Koulutuksen laajuus on 16 oppituntia. Se toteutetaan simulaatio-oppimisympäristössä tapahtuvien ryhmäharjoitusten ja luento-opetuksen yhdistelmänä. Ennen lähipäiviä osallistuja tutustuu ennakkomateriaaliin.

Kouluttajat

Lasse Putko, Turun AMK:n ensihoidon opettaja, lehtori

 • EuSim Simulation Instructor-ohjaajakurssit (level 1 & 2)
 • sairaalan ulkopuoliset simulaatiot ensihoitajille sekä akuuttisairaanhoidon simulaatiot sairaanhoitajille ja ensihoitajille
 • moniammatilliset simulaatioharjoitukset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, mm. trauma- ja suro-harjoitukset

Teija Franck, Turun AMK:n hoitotyön lehtori

 • EuSim Simulation Instructor-ohjaajakurssit (level 1 & 2)
 • Patient assessment, clinical skills- potilaan kliinisen tutkimisen kurssi  (Practiotioner Development, UK)
 • simulaatiopedagogiikkaa hyödyntävät harjoitukset sairaanhoitajien tutkintokoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksissa
 • moniammatilliset simulaatioharjoitukset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, mm. trauma- ja suro-harjoitukset
 • VSSHP:n opiskelijaohjaajien simulaatiopedagogiikkakoulutuksen toteutus

 

Aiempien koulutusten osallistujien palautetta:

"Ohjaajakoulutuksessa ymmärsin ei-teknisten taitojen harjoittelemisen tärkeyden."

"Ymmärsin, että simulaatiotilanteessa on lupa miettiä rauhassa oman tiimin toimintaa äkillisissä tilanteissa. Näin tuli tunne, että selviämme haastavissa tilanteissa paremmin."

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Simulaatiokuva.jpg