Sivu päivitetty 7.6.2019
Sopimusoikeuden karikot yritykselle räätälöitynä

Sopimusoikeuden karikot yritykselle räätälöitynä

Sopimusoikeudella on keskeinen merkitys yritysten ja organisaatioiden riskienhallinnan, toiminnan kannattavuuden, kasvun ja jatkuvuuden kannalta.

Kohderyhmä

Yritysten / organisaatioiden johtoryhmät, talouspäälliköt, esimiehet, myynti- ja ostohenkilöstö.

Tavoitteet

Antaa osallistujille kattavat tiedot yritystoiminnan sopimuksista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä sekä vahingonkorvausvaateista. Koulutuksen avulla osallistujat pystyvät arvioimaan oman yrityksensä sopimusriskejä ja keinoja hallita niitä.

Keskeinen sisältö

  • Sopimuksia koskeva lainsäädäntö ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet
  • Varautuminen muutoksiin sopimuskaudella
  • Sopimusrikkomukset ja riitojen ratkaisu
  • Vahingonkorvausvaateet
  • Vastuunrajoituslausekkeiden mahdollisuudet ja uhat
  • Käytännönläheiset tapausesimerkit

Valmennuksemme ovat räätälöityjä kokonaisuuksia. Valmennuksen tarkat sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan juuri heidän tarpeitaan.

Asiantuntija

Oikeustieteen lisensiaatti, lehtori Kari Koivunen