Sivu päivitetty 5.8.2019
Sopimusoikeuden karikot

Sopimusoikeuden karikot

Sopimusoikeudella on keskeinen merkitys yritysten ja organisaatioiden riskienhallinnan, toiminnan kannattavuuden, kasvun ja jatkuvuuden kannalta.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa keskiviikkona 2.10. klo 9-16.

Kenelle

Yritysten ja organisaatioiden johtoryhmille, talouspäälliköille, esimiehille sekä myynti- ja ostohenkilöstölle.

Tavoitteet

Koulutus antaa osallistujille kattavat tiedot yritystoiminnan sopimuksista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä sekä vahingonkorvausvaateista.

Keskeinen sisältö

  • Sopimuksia koskeva lainsäädäntö ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet
  • Varautuminen muutoksiin sopimuskaudella
  • Sopimusrikkomukset ja riitojen ratkaisu
  • Vahingonkorvausvaateet
  • Vastuunrajoituslausekkeiden mahdollisuudet ja uhat
  • Käytännönläheiset tapausesimerkit

Pidätämme oikeuden muutoksiin.