Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.3.2021
Sparraustukea esihenkilöille – etätyön monet mahdollisuudet

Sparraustukea esihenkilöille – etätyön monet mahdollisuudet

Hyvä esihenkilö luo työhyvinvointia koko työympäristöön ja vaikutukset näkyvät ympärille. Monissa organisaatiossa esihenkilöt kaipaavat tukea ja sparrausta haasteisiin, joita tuovat esimerkiksi etätyön lisääntyminen, omista huoneista monitilatoimistoon siirtyminen tai hajallaan olevien tiimien johtaminen. Hyvin johdetut ihmiset myös motivoituvat etätyössä, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.

Tavoitteet

Esihenkilön sparraustuen tavoitteena on koota yhteen yrityksen parhaita etätyön käytänteitä, antaa esihenkilöille ajatuksia uusien näkökulmien löytämiseen, tavoitteiden tarkentamiseen, ratkaisujen näkemiseen, kasvokkain johtamisen mallien soveltamiseen etäjohtamisessa sekä vuorovaikutuksen suunnitteluun uudella tavalla yhteisen tekemisen käynnistämisen tueksi.

Sisältö

Digitaalinen sparraustuki sisältää kahden tunnin ryhmäsparrauksia organisaation esihenkilöille Teamsilla Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa. Sparrauskeskustelussa organisaation esihenkilöt keskustelevat yhdessä asiantuntijan kanssa sovitusta teemasta ja kehittävät oman organisaationsa etätyön käytänteitä.

Aihealueita voivat olla esimerkiksi:

 • Luottamuksen ja yhteisöllisyyden vaaliminen etätyössä
 • Rohkeus tarttua ongelmiin
 • Rakentava viestintä
 • Työn merkityksellisyydestä viestiminen
 • Johtamisen haasteet etätyössä
 • Tilannejohtaminen etätyössä, esimerkiksi
  • Palaute työstä ja tavoitteista
  • Läsnäolo ja kuuntelu
  • Selkeät tavoitteet, vastuut, roolit ja prosessit yhteisen tekemisen mahdollistajana ja näiden teemojen kirkastaminen

Sparrauksissa hyödynnämme myös osallistamisen työkaluja. Käytössä on mm.

 • Flinga, joka on verkkopohjainen työkalu osallistujia aktivoiviin menetelmiin ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen sekä
 • Padlet, joka on selainpohjainen virtuaalinen seinä, johon osallistujat lisäävät muistilappuina kuvia, videoita ja tekstejä.

Sparrattavat saavat keskusteluista lyhyen dokumentaation organisaation ”muistitauluksi”, jossa kiteytetään käyty keskustelu ja johtopäätökset käsiteltävän teeman tulosten viemiseksi käytäntöön.

Pyydä lisätietoja ja tarjous organisaatiosi esihenkilöille sparraustuesta

Asiakkuusvastaava Sinikka Leino, p. 050 5985 822, sinikka.leino(a)turkuamk.fi