Sivu päivitetty 9.8.2019
Sukupuu-seminaari

Sukupuu-seminaari

Ajankohta

to 17.10.2019 klo 9.00-12.15

Sisältö

Sukupuu -menetelmällä kohdataan suvun tapahtumiin liittyviä tunteita ja merkityksiä sekä niiden vaikutuksia nykyhetkeen. Menetelmä lisää tietoisuutta suvun tapahtumista auttaen ymmärtämään omaa, perheen ja suvun toimintaa sekä luo mahdollisuuksia löytää sopu menneisyyden ristiriitojen kanssa.

Jokaisella ihmisellä on juurensa, joihin on vahvasti sidoksissa. Vanhemmilta periytyy talon ja tavaroiden lisäksi myös arvot, asenteet ja elämäntavat - jopa kriisit ja traumat voivat siirtyä sukupolvelta toiselle.

Sukupuu -työskentelyä on käytetty perheterapiassa 1980-luvulta lähtien. Menetelmällä perheen ainutlaatuinen kehitys, taustat ja sisäiset mekanismit hahmotellaan kuviksi ja kokemukselliseksi tarinaksi, jolloin ihminen voi tarkastella rooliaan perheessään aktiivisena vaikuttajana, ei vain omien kokemustensa uhrina. Perheterapian lisäksi sukupuu -menetelmä sopii myös muuhun terapeuttiseen työskentelyyn kuten esimerkiksi yksilö- ja pariterapiaan.

Koulutuksessa perehdytään sukupuu -menetelmään ja sen käyttömahdollisuuksiin. Seminaarin tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää menetelmän käytön vaikutuksen sekä innostuu kokeilemaan sitä ja kehittämään siitä itselleen työvälineen tulevaisuudessa.

Kenelle

Seminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lue lisää aiheesta

Näytä lisää

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.