Sivu päivitetty 24.5.2018
Sydänpotilaan hoitotyö

Sydänpotilaan hoitotyö

Koulutus vahvistaa osaamista sydänpotilaan hoidon toteuttamisessa ja kehittämisessä. Koulutus syventää osallistujan tietoja sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidon kokonaisuudesta ja tukee moniammatillista yhteistyötä.

Koulutus on tarkoitettu terveyskeskusten, kotihoidon ja sairaanhoitajavastaanoton hoitajille. Koulutus soveltuu myös (sisätautien) vuodeostastoilla työskenteleville hoitajille, jotka ovat tekemisissä sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden kanssa.

Sisältö

Keskeiset sisältöalueet:

1. päivä: 4.9.2018 klo12.00-16.00

Sepelvaltimotautipotilaan rintakipukohtauksen akuuttihoito ja hoitopolku EKG-löydösten perusteella

 • Miten sepelvaltimotautikohtauksen tunnistaa?
 • Miten sepelvaltimotautikohtauksen hoitopolku etenee EKG-löydösten perusteella?
 • Mikä on sepelvaltimotautikohtauksen hoito/miten akuuttia sepelvaltimokohtausta hoidetaan?
 • EKG:n systemaattinen tulkinta
 • Miten tunnistan yleisimmät rytmihäiriöt

2. päivä: 14.9.2018 klo12.00-16.00

Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan invasiiviset hoidot (pallolaajennus ja ohitusleikkaus) ennen ja jälkeen toimenpiteen - akuuttihoidosta kuntoutumiseen

 • Pallolaajennus hoitomuotona - miten hoidan pallolaajennettua potilasta ennen ja jälkeen toimenpiteen?
 • Ohitusleikkaus - miten hoidon potilasta preoperatiivisesti?
 • Miten hoidon potilasta ohitusleikkauksen jälkeen - haavan hoito, kivun hoito ja kuntoutuminen

3. päivä: 28.9.2018 klo12.00-16.00

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoito ja omahoidon tukeminen

 • Mitä on sydämen vajaatoiminta?
 • Miten sydämen vajaatoimintaa hoidetaan?
 • Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus ja ohjauksen kulmakivet
 • Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan tahdistinhoito

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetusiltapäivästä (yhteensä 15 oppituntia) sisältäen teoriaopetusta, tapausesimerkkejä ja harjoituksia. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.