Sivu päivitetty 20.1.2016
Tehokkaat palaverit ja kokoukset

Tehokkaat palaverit ja kokoukset

Uusi palaverikäytäntö luo yhteisöllisyyttä ja tehokkuutta!

Tehoa ja hyvinvointia työyhteisöön

Organisaation palaverikulttuurin laatu on ratkaisevassa asemassa johtamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Panostamalla työpaikan palaveriosaamiseen ja
-kulttuuriin on mahdollista vähentää tiedonkulun ongelmia sekä lisätä ihmisten kokemusta työn mielekkyydestä. Me haluamme olla tukenanne, kun luotte tehokasta ja
hyödyllistä palaverikulttuuria työyhteisöönne. Voitte valita teille sopivimmat koulutussisällöt työstettäväksi esim. kolmen puolipäivän ajan.

Tavoitteellisen ja onnistuneen palaverin edellytykset
• Organisaation palaverikäytännöt kuntoon
• Erityyppiset palaverit
• Valmistautuminen ja muiden valmistautumisohjeet
• Palaveripaikan valinta; ergonomia ja yhteisöllisyys
• Aikataulu ja agendan rakentaminen
• Selkeät käytännöt ja toimintatavat
• Roolitukset ja työnjako
• Osallistujien aktivointi ja vuorovaikutus
• Ajankäyttö ja sen ohjaaminen
• Dokumentointi
• Vuorovaikutus
• Palaverista koituvat jälkityöt ja seuranta

Päätöksenteko – palaverien akilleen kantapää

Näytä lisää

Onnistuneen päätöksen aikaansaaminen
• Yhteisen päätöksen rakentaminen
• Puheenjohtaja päätöksen ohjaajana, miten otat vetovastuun?

Hankalien tilanteiden ohjaaminen palaverityössä
• Ristiriitatilanteiden onnistunut ratkaiseminen
• Kielteisen tunneilmaston ja elekielen käsittely
• Takaisin käsiksi asioihin hankalan tilanteen jälkeen

Koulutus toteutetaan workshop-työskentelynä. Erityyppisiä palavereita harjoitellaan ja arvioidaan erikokoisissa ryhmissä.

Videointi myös mahdollista. Ennen koulutusta toteutetaan koulutettavien kanssa sisältökartoitus, missä päätetään minkä tyyppisiin palavereihin keskitytään.

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.