Sivu päivitetty 3.7.2019
Teknologiateollisuuden toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut

Teknologiateollisuuden toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut

Nyt on yrityksen kehittäminen edullista!

Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemä yhteishankintasopimus mahdollistaa koulutuksen hankkimisen pienemmin kustannuksin, sillä työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa 50–80 % koulutuksen kustannuksista. Sopimuksen tarkoituksena on kouluttaa teknologiateollisuuden toimihenkilöitä muuttuvissa työelämän olosuhteissa. 

Eri mahdollisuudet yritykselle yhteishankintakoulutuksen toteuttamiseen:

TäsmäKoulutus on erinomainen vaihtoehto, kun työntekijöiden osaaminen halutaan päivittää uusien ja muuttuneiden vaatimusten tasolle.

MuutosKoulutus sopii tilanteisiin, joissa henkilöstöä joudutaan vähentämään tai irtisanomaan. Koulutuksen aikana autetaan irtisanottuja työtekijöitä löytämään uusi ammatti, työpaikka tai uusi ura yrittäjänä. Muutoskoulutus soveltuu myös julkiselle sektorille.

RekryKoulutus on joustava, turvallinen ja edullinen tapa rekrytoida. RekryKoulutus räätälöidään yritykselle sopivaksi ja tavoitteena on uuden henkilön rekrytointi yrityksen palvelukseen.

Sisältö ja toteutus

Sisältö ja toteutustavat sovitaan yhdessä yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon ja Turun AMK:n kanssa. Koulutus voi sisältää lähiopetuksen lisäksi työssäoppimista tai verkkotyöskentelyä.

Esimerkkejä koulutuksen aihealueista

 • projektisuunnittelu ja -johtaminen
 • strateginen johtaminen
 • esimiestyö ja työnjohto
 • tuotanto- ja tuotekehitys
 • teknologiaosaaminen/digitalisaatio ja robotiikka
 • tietotekniikka ja tiedon hallinta, ohjelmointi
 • liiketoimintaosaaminen/taloushallinto
 • asiakastyö
 • kansainvälisyys
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • verkostotyö

Ajankohta ja kesto

Kesto on sovittavissa yrityksen tarpeiden mukaan. Kesto on minimissään 10 päivää ja enintään 2 vuotta.

Hinta

Koulutuksen päivähinta on 1950 euroa, josta ELY-keskus rahoittaa 50–80 % riippuen yrityksen koosta ja koulutusmuodosta.

Miten edetään

Yritys tekee esityksen yhteishankinnasta ELY-keskukselle, minkä jälkeen koulutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä yrityksen edustajien ja kouluttajien kanssa. Esityksen tekemiseen saa apua Turun AMK:n yhteyshenkilöltä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä yrityksellesi sopiva koulutus!