Sivu päivitetty 6.3.2017
Toiminnalliset menetelmät ryhmänohjauksessa

Toiminnalliset menetelmät ryhmänohjauksessa

Toiminnalliset menetelmät tukevat ja kehittävät vuorovaikutusta niin ryhmä- kuin yksilötyöskentelyssä. Ne edistävät ryhmäytymistä ja ryhmäprosessia sekä mahdollistavat erilaisen, osallistavan ja laajemman näkökulman erilaisten teemojen käsittelyyn.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille konkreettisia menetelmiä sekä innostaa menetelmien kokeilemiseen ja soveltamiseen omassa työssään.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä järjestö- ja vapaaehtoistyöntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta toiminnallisista menetelmistä.

Sisältö ja toteutus

15.9.2017 klo9.00-15.00

  • Keholliset ja tarinalliset menetelmät

Keholliset harjoitukset kehittävät vuorovaikutusta ja luottamusta ryhmässä. Ne sopivat ryhmäprosessin eri vaiheisiin. Alussa keholliset menetelmät tukevat ryhmäytymistä ja tutustumista ryhmäläisiin, myöhemmin niiden avulla voidaan tukea ja laajentaa ryhmäkerran teeman käsittelyä. Liikkuminen lisää uutta ajattelua. Moniin harjoituksiin liittyy myös huumoria ja leikkisyyttä. Leikkisyys on vaativuuden vastavoima. Vaativuus puolestaan ylläpitää monenlaita oireilua, kuten jännittämistä ja stressiä. Menetelmät tuovat kehollista tietoa itsestä. Lisäksi ne lisäävät ammattilaisten hyvinvointia ja jaksamista työssä (esim. erilaiset mindfulness-tyyppiset kehotietoisuusharjoitukset).

22.9.2017 klo9.00-15.00

  • Ekspressiivinen taidetyöskentely

Ekspressiivinen taidetyöskentely on erilaisten luovien menetelmien integrointia yksilön ja ryhmien hyvinvoinnin tukemiseksi. Työskentelyn tavoitteena on tehdä löytäretkiä omaan itseen yksin ja yhdessä muiden ihmisten kanssa. Menetelminä työskentelyssä käytetään kuvallisia, tarinallisia ja kehollisia menetelmiä.

Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joissa keskitytään konkreettisesti ja kokemuksellisesti toiminnallisiin menetelmiin ja niiden mahdollisuuksiin. Maksimiosallistujamäärä koulutukseen on 16 henkilöä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.