Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.8.2022
Traumainformoitu työote ja somatiikka

Traumainformoitu työote ja somatiikka

Tässä koulutuksessa vahvistamme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti traumainformoitua työotetta niin kutsutun traumainformoidun positiivisen pedagogiikan ja somatiikan kautta. Luomme yhteistä ymmärrystä ihmisten ja yhteisöjen haavoittavista kokemuksista: kuinka somaattisen tietoisuuden kautta voimme vaikuttaa omaan, yhteisömme ja ympäristömme hyvinvointiin. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun COVID-19 pandemian ja globaalit kriisit aiheuttavat monenlaisia terveydellisiä, sosiaalisia, psykologisia ja taloudellisia haasteita sekä kärsimystä. Traumainformoitu työote on nuori alue Suomessa. Siksi tässä koulutuksessa olemme yhdessä oppijoita. Ruohonjuuritasolla on valtava määrä tietoa, jolla voimme rikastuttaa toinen toistemme osaamista. 

Koulutus antaa vankkaa teoreettista ymmärrystä traumainformoidusta lähestymistavasta mm. erilaisiin kansainvälisiin malleihin, traumainformoituun positiiviseen pedagogiikkaan sekä somatiikkaan perehtymisen kautta.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kolmannen sektorin avaintoimijoille ja esihenkilöille, joita kiinnostaa syvällinen ymmärrys traumainformoidusta työotteesta. Koulutus edellyttää vankkaa kokemusta omalta alalta ja perustietoja keholähtöisistä menetelmistä (esimerkiksi mindfulness-menetelmistä, joogasta, EFT:stä, luovuus- ja ilmaisuterapiasta, kirjallisuusterapiasta, hypnoterapiasta, traumaterapiasta jne.). Koulutus on pedagoginen lähestymistapa traumainformoituun työotteeseen - ei terapiaprosessi. Aina kun työskentelemme traumailmiöiden parissa, se voi herättää omia kipeitä tunteita, mistä sinun on oltava tietoinen. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteina on:

 • Henkilökohtaisen ilmaisun, itsesäätelykyvyn ja kehotietoisuuden kehittäminen
 • Ymmärtää, mitä on traumainformoitu positiivinen pedagogiikkaa ja sen perusperiaatteet
 • Vahvistaa kykyä soveltaa tarumainformoitua lähestymistapaa oman hyvinvoinnin edistämiseen
 • Ymmärtää sitä, miten lapsuuden haitalliset kokemukset (ACE) ja muut traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa sekä yksilöiden että yhteisöiden hyvinvointiin ja käyttäytymiseen
 • Ymmärrys suojelevista tekijöistä ja lapsuuden positiivisista kokemuksista (PCE) resilienssin lisääjinä ja jälkitraumaattisen kasvun mahdollistajina
 • Sisäistää, miten traumainformoitua työotetta voi soveltaa vuorovaikutuksessa/ohjaamisessa ja omassa työssä.
 • Vahvistaa ymmärrystä siitä, miten trauma ja väkivalta voivat ilmetä kaikilla tasoilla yksilöistä organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan.

Sisältö ja toteutus

1. Traumainformoidun työotteen perusteet, somatiikka ja somaattisia harjoituksia 4 op

 • Oman hyvinvoinnin vaaliminen
 • Turva, myötätunto, ilo ja luovuus
 • Yleistä traumoista ja traumatisoitumisesta
 • Yleistä traumainformoidusta työotteesta, positiivisesta pedagogiikasta ja traumaspesifeistä palveluista
 • Tutkimustietoa ACE ja PCE kokemuksista
 • Suomalaista osaamista ja malleja maailmalta

2. Tramainformoidun työotteen ymmärryksen syventäminen 4 op

 • Oman hyvinvoinnin vaaliminen ja somatiikan syventämistä
 • Trauma yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla
 • Ihmisoikeuksien loukkaukset ja traumatisoituminen
 • Monialaisen yhteisen työn ja yhteisen ymmärryksen ja kielen tärkeys
 • Systeemisyys ja systeemiäly
 • Malleja maailmalta

3. Lopputyö - teoriasta ja kokemuksesta käytäntöön 2 op

 • Artikkelin kirjoittaminen (Sun Opix-blogi) tai traumainformoidun työotteen soveltaminen käytäntöön

Koulutuskokonaisuus tarjoaa vankan teoriapaketin traumainformoidusta työotteesta ja somatiikasta sekä runsaasti kokemuksellista käytännön harjoittelua. Osallistujat saavat myös kattavaa teoreettista tietoa ja luentomateriaaleja kriiseissä syntyvästä toksisesta, haitallisesta, stressistä ja kuinka lisätä resilienssiä sekä iloa omaan elämään. Koulutukseen kuuluu myös lopputyö.

Koulutus on laajuudeltaan 10 opintopistettä sisältäen 6 lähiopetuspäivää kampuksella, 9 reaaliaikaista etäluentoa ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuksessa teoria ja kokemukselliset käytännön harjoitukset vuorottelevat. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Hyväksytysti suoritettu koulutus edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa (lähi- ja etä) sekä oppimistehtävien tekemistä. Yhden poissaolon voi korvata lisätehtävällä. 

Lähipäivät kampuksella: 11.-13.1., 7.-9.6. ja 18.-20.10.2023 klo9.00-16.30

Reaaliaikaiset etäluennot: 1.2., 22.2., 8.3., 29.3., 12.4., 3.5., 24.5., 23.8. ja 13.9.2023 klo14.30-16.00

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutukseen hakemisesta

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella Ilmoittautuminen/haku -kohdan alta.

Koulutuksessa on 18 opiskelijapaikkaa.

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakulomakkeiden perusteella. Lomakkeella kysytään mm. työkokemusta, käytyjä täydennyskoulutuksia sekä motivaatiota koulutukseen hakeutumiselle.