Sivu päivitetty 16.12.2016
Tuesta kohti tuloksellista kuntoutusta -perheiden psykiatrinen ja terapeuttinen hoito

Tuesta kohti tuloksellista kuntoutusta -perheiden psykiatrinen ja terapeuttinen hoito

Perheiden kanssa tehtävässä työssä törmätään usein jumitilanteisiin ja tilanteisiin, missä eri tahot jäävät usein miettimään, mitä pitäisi tehdä. Mistä lapsen oireet perheessä johtuvat, mitä tekijöitä hoitamalla tilanne saadaan parempaan suuntaan. Aikaa on yleensä vähän ja ongelmat voivat johtua useasta eri tekijästä. Joskus esimerkiksi vanhempien parisuhdeongelma saattaa aiheuttaa lapsen levottomuuden ja kouluongelmat.

Tavoite

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten perheen tilanteen ja kuntoutustarpeen voi arvioida sekä tutustutaan hypoteesi- ja suhdekeskeiseen hoitomalliin sekä terapeuttisiin taitoihin ja välineisiin, jotka mahdollistavat kuntoutuksen kohti tuloksia.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille perheiden kanssa työskenteleville. Perhekuntoutustyöntekijöille, lastenkotien ohjaajille ja lastensuojelun perhetyöntekijöille. 

 

 

Sisältö

Näytä lisää

 2 lähiopetuspäivää 16 h: 8.3. & 29.3.2017, konsultaatio 3 h

Liittyminen perheeseen ja perheen kotiin

  • Perheen historian kartoitus
  • Ymmärrystä sukupuusta
  • Perhetilanteen arvio
  • Mitä hoitavaa on hampurilaisella käymisessä ja muita toiminnallisia välineitä
  • Hypoteesin luominen

Systeemin ymmärrys haasteiden taustalla

  • Suhteen luominen ja hoitavan suhteen käyttäminen osana kuntoutusta
  • Supportiosta kohti kuntouttavaa työotetta ja terapeuttista työotetta
  • PBE-practice based evidence tilastoja onnistuneesta työskentelystä
  • Jumitilanteet, miten luoda muutosta