Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.1.2021
Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

Sinustako infran tietomallikoordinaattori? Haluatko avainrooliin mallipohjaisissa infrahankkeissa? Koulutuksen jälkeen olet tietomallien hyödyntämisen asiantuntija ja pystyt ohjaamaan infrahankkeen osapuolia tietomallien käytössä ja hyödyntämisessä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu rakennushankkeissa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa.
Osallistujalla toivotaan olevan kokemusta rakennushankkeessa toimimisesta.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan

 • opiskelija on saanut ajantasaisen kokonaiskäsityksen tietomallihankeprosessista osavaiheineen
 • opiskelijalla on syvä ymmärrys sekä osaaminen infratyömaiden mallipohjaisesta toimintatavasta
 • opiskelija tuntee alan ohjeistuksen, menettelytavat ja ohjelmistot ja osaa soveltaa niitä toteutuksen, tiedonhallinnan ja laadunvarmistuksen osalta

Koulutuksen suorittanut opiskelija pystyy toiminaan suurimpien ja vaativimpien mallipohjaisten infra-hankkeiden tietomallikoordinaattorin tehtävissä. Lisäksi hän pystyy ohjaamaan hankkeen osapuolia inframallien käytössä ja hyödyntämisessä sekä toimimaan tietomallihankkeen organisoinnin ja johtamisen tukena.

Koulutuksen sisältö

 • Mallipohjaisen tuotannon perusteet
 • Työmaaprosessit rooleineen ja vastuineen
 • Tuotannon tietomallikoordinaattorin rooli ja tehtävät
 • Yleiset inframallivaatimukset, YIV sekä muu inframalliohjeistus
 • Koneohjauksen ja paikannuksen perusteet
 • Hankinta ja suunnittelu
 • Tilaajan ja rakennuttajan rooli
 • Inframallien tarkastelu ja tarkastustyökalut
 • Keskeiset ohjelmistot ja työmaiden hallintatyökalut (3D-Win, Landnova, Trimble Connect, Infrakit)
 • Toteutusmallien laadunvarmistus
 • Laatudokumentointi
 • Rakennussuunnitelmien tarkastelu, puutteet, ongelmat ja editointi
 • Toteutusmallien laatiminen
 • Työmaan tiedonhallinta
 • Mittaussuunnitelma
 • Määrälaskennat
 • Digitaalinen luovutusaineisto

Koulutusajankohta ja toteutus

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Novatron Oy. Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä ja se koostuu 9 lähiopetuspäivästä, joihin opiskelija voi osallistua halutessaan paikan päällä tai etäopetuksena verkon yli.
Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta (lähiopetus, etäopiskelu) runsaine harjoituksineen, itsenäisistä harjoitustehtävistä sekä koko opiskelun ajan jatkuvasta oppimistehtävästä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa arvoa ja kehittää opiskelijan sekä hänen organisaationsa osaamista jatkuvasti kehittyvässä rakennetussa ympäristössä.
Harjoitus ja oppimistehtävät voidaan suorittaa omien työtehtävien ohessa ja kehittää näin koko organisaation digitaalisia toimintatapoja. 

Lähipäivät toteutetaan klo 9–16 seuraavina ajankohtina:

 • 20.–21.01.21
 • 17.–18.02.21
 • 24.–25.03.21
 • 21.–22.04.21
 • 05.05.2021

Kysy lisää:

Sisältö:
Lehtori Pirjo Oksanen, pirjo.oksanen@turkuamk.fi, p. 044 907 2054
Vastuukouluttaja, tietomalliasiantuntija Jari Kainuvaara, jari.kainuvaara@novatron.fi, p. 040 660 3617

Muut asiat:
Asiakkuusvastaava Sinikka Leino, sinikka.leino@turkuamk.fi, p. 050 5985 822
 

Koulutuksesta sanottua:

”Kiitos mahtavasta koulutuksesta! Oli ilo kuunnella alan huippujen vinkkejä ja kokemuksia. Tätä lisää.”
Toni Martikainen, maanmittausinsinööri, Tripa Oy

”Mahtava koulutus! Sain uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Näillä eväillä eteenpäin”
Tomi Rolig, tietomalliasiantuntija, YIT Suomi Oy Rakennus