Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2021
Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

 

Sinustako infran tietomallikoordinaattori? Haluatko avainrooliin mallipohjaisissa infrahankkeissa? Koulutuksen jälkeen olet tietomallien hyödyntämisen asiantuntija ja pystyt ohjaamaan infrahankkeen osapuolia tietomallien käytössä ja hyödyntämisessä.

Mm. väylärakenteita työssään suunnitteleva Anna Partiainen osallistui Tuotannon tietomallikoordinaattori -koulutukseen keväällä 2021. Lue, mitä mieltä Anna oli koulutuksesta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu rakennushankkeissa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa. Osallistujalla toivotaan olevan kokemusta rakennushankkeessa toimimisesta.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuasi

 • olet saanut ajantasaisen kokonaiskäsityksen tietomallihankeprosessista osavaiheineen
 • sinulla on syvä ymmärrys sekä osaaminen infratyömaiden mallipohjaisesta toimintatavasta
 • tunnet alan ohjeistuksen, menettelytavat ja ohjelmistot ja osaat soveltaa niitä toteutuksen, tiedonhallinnan ja laadunvarmistuksen osalta
 • pystyt ohjaamaan hankkeen osapuolia inframallien käytössä ja hyödyntämisessä
 • voit toimia tietomallihankkeen organisoinnin ja johtamisen tukena.

Koulutusajankohta ja toteutus

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Novatron Oy:n yhteistyönä.

Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta (lähiopetus, etäopiskelu) runsaine harjoituksineen, itsenäisistä harjoitustehtävistä sekä koko opiskelun ajan jatkuvasta oppimistehtävästä. 
Harjoitus ja oppimistehtävät voidaan suorittaa omien työtehtävien ohessa ja kehittää näin koko organisaation digitaalisia toimintatapoja. 
Koulutukseen kuuluu 9 lähiopetuspäivää, joihin voi osallistua paikan päällä tai etäopetuksena verkon yli.

Lähiopetuspäivät  toteutetaan klo 9–16 seuraavina ajankohtina:

 • 26.-27.01.2022
 • 09.-10.02.2022
 • 09.-10.03.2022
 • 06.-07.04.2022
 • 18.05.2022

Ohjelma

26.-27.1.

 • Tuotannon tietomallikoordinaattorin rooli ja tehtävät
 • Työmaaprosessi
 • Infrarakentamisen terminologia ja laadunvarmistusmittaukset
 • Infrarakentamisen ohjeet
 • Koneohjauksen ja paikannuksen perusteet
 • Mallipohjainen laadunvarmistus
 • Roolit ja vastuut mallipohjaisella työmaalla
 • Mittausperusta

9.-10.2.

 • Lean Perusteet ja ongelmanratkaisu
 • Infran tiedonsiirtoformaatit
 • Toteutuksen suunnittelu
 • Taitorakenteet

Harjoittelu
Infrakit perusteet
Trimble Connect

9.-10.3.

 • Rakennussuunnitelmamallien puutteet ja ongelmat
 • Tietomallikoordinaattorin tehtävät suunnitteluvaiheessa
 • Tilaajan/rakennuttajan rooli hankkeissa
 • Mallintarkastus, Case luento

Harjoittelu
3D-Win - perusteet & tarkastustyökalut
3D-Win - aineiston korjaus ja editointi
3D-Win - mallinnusharjoituksia

6.-7.4.

 • Tiedonhallinta mallipohjaisella työmaalla
 • Mittaus- ja tiedonhallintasuunnitelma
 • Laatu ja laatudokumentointi
 • Määrälaskennat
 • Digitaalinen luovutusaineisto

Harjoittelu
3D-Win - määrälaskenta
Digitaalinen luovutusaineisto

18.5.

 • Keynote
 • Projektiesityksiä
 • Yhteenveto
 • Todistusten jako

Kysy lisää:

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Pirjo Oksanen, pirjo.oksanen(a)turkuamk.fi, p. 044 907 2054.

Vastuukouluttaja, tietomalliasiantuntija Jari Kainuvaara, jari.kainuvaara(a)novatron.fi, p. 040 660 3617.

Muut asiat:
Asiakkuusvastaava Maria Lindbom, maria.lindbom(a)turkuamk.fi, p. 040 355 0913.

Koulutuksesta sanottua:

”Kiitos mahtavasta koulutuksesta! Oli ilo kuunnella alan huippujen vinkkejä ja kokemuksia. Tätä lisää.”
Toni Martikainen, maanmittausinsinööri, Tripa Oy

”Mahtava koulutus! Sain uusia näkökulmia tuttuihin asioihin. Näillä eväillä eteenpäin”
Tomi Rolig, tietomalliasiantuntija, YIT Suomi Oy Rakennus