Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.9.2022
Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

Tuotannon tietomallikoordinaattori (8 op)

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu rakennushankkeissa toimiville ja tietomalliasiantuntijan tehtäviin suuntautuville henkilöille suunnittelu-, tuotanto- ja tilaajaorganisaatioissa. Osallistujalla toivotaan olevan kokemusta rakennushankkeessa toimimisesta.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuasi

 • olet saanut ajantasaisen kokonaiskäsityksen tietomallihankeprosessista osavaiheineen
 • sinulla on syvä ymmärrys sekä osaaminen infratyömaiden mallipohjaisesta toimintatavasta
 • tunnet alan ohjeistuksen, menettelytavat ja ohjelmistot ja osaat soveltaa niitä toteutuksen, tiedonhallinnan ja laadunvarmistuksen osalta
 • pystyt ohjaamaan hankkeen osapuolia inframallien käytössä ja hyödyntämisessä
 • voit toimia tietomallihankkeen organisoinnin ja johtamisen tukena.

Koulutusajankohta ja toteutus

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Novatron Oy:n yhteistyönä.

Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta (lähiopetus, etäopiskelu) runsaine harjoituksineen, itsenäisistä harjoitustehtävistä sekä koko opiskelun ajan jatkuvasta oppimistehtävästä. 
Harjoitus ja oppimistehtävät voidaan suorittaa omien työtehtävien ohessa ja kehittää näin koko organisaation digitaalisia toimintatapoja. 
Koulutukseen kuuluu 9 lähiopetuspäivää, joihin voi osallistua paikan päällä tai etäopetuksena verkon yli.

Lähiopetuspäivät  toteutetaan klo 9–16 seuraavina ajankohtina:

 • Jakso 1 (vk.3 18.-19.1.2023)
 • Jakso 2 (vk.6 8.-9.2.2023)
 • Jakso 3 (vk.10 8.-9.3.2023)
 • Jakso 4 (vk.15 12.-13.4.2023)
 • Seminaaripäivä (vk.21 24.5.2023)

Ohjelma

18.-19.1.

 • Tuotannon tietomallikoordinaattorin rooli ja tehtävät
 • Työmaaprosessi
 • Infrarakentamisen terminologia ja laadunvarmistusmittaukset
 • Infrarakentamisen ohjeet
 • Koneohjauksen ja paikannuksen perusteet
 • Mallipohjainen laadunvarmistus
 • Roolit ja vastuut mallipohjaisella työmaalla
 • Mittausperusta

8.-9.2.

 • Lean Perusteet ja ongelmanratkaisu
 • Infran tiedonsiirtoformaatit
 • Toteutuksen suunnittelu
 • Taitorakenteet

Harjoittelu
Infrakit perusteet
Trimble Connect

8.-9.3.

 • Rakennussuunnitelmamallien puutteet ja ongelmat
 • Tietomallikoordinaattorin tehtävät suunnitteluvaiheessa
 • Tilaajan/rakennuttajan rooli hankkeissa
 • Mallintarkastus, Case luento

Harjoittelu
3D-Win - perusteet & tarkastustyökalut
3D-Win - aineiston korjaus ja editointi
3D-Win - mallinnusharjoituksia

12.-13.4.

 • Tiedonhallinta mallipohjaisella työmaalla
 • Mittaus- ja tiedonhallintasuunnitelma
 • Laatu ja laatudokumentointi
 • Määrälaskennat
 • Digitaalinen luovutusaineisto

Harjoittelu
3D-Win - määrälaskenta
Digitaalinen luovutusaineisto

24.5.

 • Keynote
 • Projektiesityksiä
 • Yhteenveto
 • Todistusten jako

Kysy lisää:

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Marika Nurmikko
p. 050 442 2222
marika.nurmikko@turkuamk.fi

Vastuukouluttaja, tietomalliasiantuntija
Jari Kainuvaara
p. 040 660 3617
jari.kainuvaara@novatron.fi
 

Muut asiat:

Asiakkuusvastaava Jaakko Helanlahti
p. 050 5985 918
jaakko.helanlahti@turkuamk.fi