Sivu päivitetty 20.8.2018
Tutkimushoitaja

Tutkimushoitaja

Koulutus on tarkoitettu tutkimushoitajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille, joilla on soveltuva terveysalan opisto- tai korkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja, bioanalyytikko, röntgenhoitaja). Se sopii myös täydennyskoulutukseksi työelämässä toimiville tutkimushoitajille ja tutkimusassistenteille.  

Koulutus syventää osallistujan erityisosaamista tutkimuksen alueella, ja antaa valmiuksia toimia tutkimushoitajan tehtävissä. Koulutuksen avulla osallistuja voi kehittää työyhteisönsä käytänteitä tutkimuksen toteutuksessa.

Sisältö

Näytä lisää

I Tutkimuksen perusteet

 • Tutkimustyön lähtökohdat
 • Tutkimuksen lainsäädäntö ja etiikka
 • Tutkimuksen luotettavuus
 • Tutkimusprosessi
 • Biostatistiikka tulosten taustalla

 II Kliininen lääketutkimus

 • Hyvä kliininen tutkimustapa (GCP)
 • Kliininen lääkekehitys ja lääketutkimuksen faasit
 • Kliinisen lääketutkimuksen käsitteitä
 • Kliinisen lääketutkimuksen suunnittelu (tutkimusasetelmat ja tutkimussuunnitelma)
 • Kliinisten lääketutkimusten viranomaisilmoitukset
 • Tietojen keruu (potilastiedot ja tietojenkeruulomakkeet)
 • Tutkimusvalmisteiden käsittely ja kirjaaminen
 • Keskeiset dokumentit (tutkijan kansio ja TMF)
 • Turvallisuusraportointi
 • Monitorointi ja auditointi

III Muu kliininen tutkimus

IV Tutkimushoitajan työ

 • Tutkimushoitajan rooli kliinisessä tutkimuksessa
 • Tutkimukseen osallistuvien ohjaus ja neuvonta
 • Yhteistyö tutkimusryhmässä

Toteutus

Näytä lisää

Koulutus sisältää 7 lähiopetuspäivää (1pv/kk), ja se toteutetaan monimuotoisin menetelmin (luennot, tehtävät, opintokäynnit). Lähiopetuspäivät ovat: 

13.9., 11.10., 15.11. & 13.12.2018 sekä 17.1., 14.2. & 14.3.2019 pääsääntöisesti klo9.00-16.00

Koulutuksessa korostuu aktiivinen itseopiskelu.

Vastuukouluttajana toimii TtT, dosentti Sini Eloranta

Teemme yhteistyötä Tutkimushoitajat ry:n kanssa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Osallistujien palautteita

Näytä lisää

"Koulutuksen sisältö, toteutus aikatauluineen ja tehtävineen oli suunniteltu sopivasti siten, että koulutus oli mahdollista suorittaa oman työn ohella. Kaikki luennoitsijat olivat positiivisia ja kannustavia ja innostivat tutkimustyön tärkeyteen. Kaiken kaikkiaan innostava, tietoa antava koulutuskokonaisuus "

"Tutkimushoitajan työtä ja tehtäviä on esitelty hyvin monipuolisesti"