Sivu päivitetty 12.4.2016
Työyhteisötaidoilla tulosta

Työyhteisötaidoilla tulosta

Työkaluja työyhteisötaitojen vahvistamiseen ja uutta intoa tekemiseen.

Työyhteisötaidoilla tulosta

Työelämä on muuttunut viime vuosina monella tavalla. Työhyvinvoinnin ja tuottavan sekä tuloksellisen toiminnan kannalta on tärkeää, että työntekijät osaavat tunnistaa, käyttää
ja kehittää vuorovaikutukseen perustuvia työyhteisötaitoja. Sekä esimiehillä että alaisilla on omat keinonsa vaikuttaa organisaatiossa. Jotta keinoja oppii käyttämään, on ne ensin opittava tunnistamaan.

Moduulit

1. Toimintaympäristö, jossa elämme
• Organisaatiokulttuurit
• Muutoksen ymmärtäminen
• Oman elämän hallinta

2. Organisaation tavoitteet työn merkityksen luojina
• Yhteiset tavoitteet – yhteinen tulevaisuus
• Kuinka hyviä haluamme olla?
• Mistä syntyy motivaatio?
• Oma roolini menestyksen luojana

3. Parempi työilmapiiri
• Kenen vastuulla – esimiehen vai työntekijöiden vai molempien?
• Mitä kumpikin osapuoli voi konkreettisesti tehdä työilmapiirin hyväksi?
• Hyvän työilmapiirin kolmen suora – arvostus, luottamus ja oikeudenmukaisuus

4. Avainasemassa vuorovaikutus
• Erilaisuuden sietäminen ja kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
• Rakentava- ja kehittävä palaute
• Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen
• Tunnetaidot, mm. empatia ja myötäeläminen

5. Oppiva tiimi
• Dialogi työyhteisössä
• Osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen
• Ratkaisujen etsiminen työyhteisön haasteisiin ja ongelmiin

6. Vastuullinen osaaja tiimin voimavarana
• Työroolin mukainen toiminta työyhteisötaitona
• Ihannetiimin ominaisuuksia
• Näillä eväillä mennään – vahvuusanalyysi tämän päivän tilanteesta
• Jäädäänkö tähän vai mennäänkö eteenpäin?
Kehittymiskohteiden tunnistaminen

TYÖSKENTELYTAVAT
Valmentajat johdattavat työyhteisötaitojen teemoihin tietoiskuilla, pohdinnoilla, kokemusten vaihdolla, keskusteluilla sekä yhteistoiminnallisella työskentelyllä.