Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.11.2021
Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuuden Käypä hoito suositusten mukaisesti unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa (CBT-I), jonka hoito-ohjelmat soveltuvat pääasiallisesti perusterveydenhuoltoon. Hoitajille suunnatussa koulutuksessa syvennytään unettomuuden lääkkeettömään hoitoon yksilö- ja ryhmämuotoiseen asiakastyöskentelyyn kehitetyn hoitomallin kautta. Koulutus etenee unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteiden mukaisesti sisältäen näyttöön perustuvia unettomuuden hoitomenetelmiä. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon malli toteutetaan ohjauksen ja työkirjatyöskentelyn avulla. Unettomuushoitajan osaamisen kehittämisen lähtökohtana on omakohtainen kokemus mallista, eräänlainen kuljettu polku, jota voidaan lähteä asiakkaan kanssa kulkemaan uudelleen.

Unettomuushoitaja koulutus on kehitetty kansainvälisiin unihoitajakriteereihin perustuen ja täyttää Suomessa olevan CBT-I hoidon osaamisen vaatimukset perustasolla (1) sekä edistyneellä tasolla (2).
 

Kenelle

Unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutus on suunnattu perusterveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja geronomeille, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä tai unettomuudesta kärsiviä asiakkaita. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa työkokemusta unihäiriöiden parista. 

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää:
TIETOA

 • Unen ja nukkumisen säätely
 • Unen häiriintymisen ja sen vaikutukset
 • Unen vaikutus työ- ja toimintakykyyn sekä vuorotyön erityispiirteet
 • Unihäiriöiden tunnistaminen, yleisimmät tutkimukset ja hoidon mahdollisuudet
 • Perustiedot keskeisistä oheissairauksista ja niiden seulonnasta 

TAITOA

 • Unettomuuden arviointi- ja hoitomenetelmät 
 • Unettomuuden lääkkeettömän hoidon perusteet ja taustatekijät
 • Unettomuuden lääkehoidon vaikutukset lääkkeettömiin hoitoihin ja lääkehoidon lopettaminen
 • Psykoedukaatio, unen huolto ja rentoutumisen menetelmät
 • Vuoteessa olon rajoittaminen, uniärsykkeen hallinta, huolihetkiharjoitus ja muut unettomuuden behavioraaliset ja kognitiiviset hoitomenetelmät 
 • Psykoterapeuttisen vaikuttamisen ja motivoivan työskentelyn perusteet

KLIINISTÄ TYÖNOHJAUSTA

 • Unettomuuden lääkkeettömän hoidon yksilöllinen toteuttaminen unityökirjan ja työnohjauksen avulla (kliininen työskentely)
 • Unettomuuden hoidon implementointi organisaatioon

Koulutus on laajuudeltaan 8 opintopistettä sisältäen kontaktiopetusta, työkirjatyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien avulla sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Kontaktiopetuspäivät (8x) toteutetaan reaaliaikaisella etäyhteydellä ja ne mukailevat unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallia sekä asiakastyöskentelyn perustana olevaa unityökirjatyöskentelyä. Erilaiset oppimistehtävät integroituvat käytännön työhön. 

Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omassa työssään käytännön ohjauksen (yksilö- tai ryhmätoteutuksena) unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallin ja unityökirjan mukaisesti. Käytännön toteutusta tuetaan ja vahvistetaan neljällä ohjaukseen keskittyvällä kontaktiopetuskerralla. 
 

Kontaktiopetus (etäyhteydellä)

Koulutukseen sisältyy yhteensä 8 kontaktiopetuskertaa:

 • 4x 4h teoriapainotteista: 10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3.2022 klo12.00–16.00 sekä
 • 4x 2h kliinistä työnohjausta: 21.4., 28.4., 5.5. ja 12.5.2022 klo14.00–16.00
   

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksesta sanottua

Koulutuksen suorittaneiden kommentteja:

”Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta unettomuuden hoidosta, eikä ryhmätyöskentelystä, mutta tämän selkeän mallin avulla uskallan kyllä lähteä potilaan kanssa työskentelemään.”

”Hyvä, että koulutuksessa on itse saanut suorittaa unityökirjaa, osaa nyt paremmin asennoitua potilaan asemaan ja tukea kriittisissä kohdissa.”

”Tehtävien tekeminen auttoi oppimaan. Välitehtävät aktivoivat tekemään ja oppimaan näitä asioita. Tärkeää, ettei vaan tule ja istu passiivisena ja lähde pois, vaan joutuu tehtävien kautta miettimään asioita.”

”Keskustelu- ja vuorovaikutus oli kiinnostavaa, opin paljon työnohjauksista.”

”Hoitomallin toteuttaminen omassa työssä oli helpompaa työkirjatyöskentelyn ja koulutuksessa suunnitellun mallin jalkauttamisen avulla.”
 

Lue aiheesta

Kouluttaja Kati Lahtisen artikkeli  Laadukas unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkehoito  (Turku AMK Talk 10.12.2019)

Artikkeli Varsinais-Suomi kehityksen etujoukoissa - lääkkeettömän unenhoidon malli käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa (V-S Sote -hankkeet www-sivut 28.4.2021)