Sivu päivitetty 14.12.2016
Uudistuva neuvolatyö - perheiden parhaaksi

Uudistuva neuvolatyö - perheiden parhaaksi

Koulutus on tarkoitettu neuvolassa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (mm. perhetyöntekijät, terveydenhoitajat, kätilöt). Koulutus sopii myös muille ammattilaisille, joiden tehtäviin sisältyy neuvolatyötä.

Koulutus vahvistaa osallistujan ja hänen työyhteisönsä perhe- ja asiakaslähtöistä osaamista neuvolatyössä. Tavoitteena on osaltaan tukea STM:n LAPE-muutosohjelman painopisteitä esim. perhelähtöisten ja vanhemmuutta tukevien palvelujen kehittämisessä.

Sisältö ja toteutus

Keskeiset sisältöalueet

  • Neuvolatyön monimuotoisuus ja yhteistyömuotojen kehittäminen
  • Perheen voimavaralähtöisen hyvinvoinnin kehittäminen (vanhemmuuden kirjo, parisuhde)
  • Erityisen tuen tarve (mm. riskiraskaudet, hauras vanhemmuus, mielenterveysongelmat)
  • Puheeksiottaminen, neuvonta ja palveluohjaus

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen verkko-opiskelun lisäksi 7 lähiopetuspäivää (luentoja, asiantuntija-alustuksia, asiakastapaustyöskentelyä, opintokäyntejä) sekä itsenäistä työskentelyä, joka kytkeytyy omaan työhön ja sen kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät:

4.4., 9.5., 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.2017 sekä 13.2.2018 klo9.00-16.00

Pidätämme oikeuden muutoksiin.