Sivu päivitetty 2.2.2018
Vakava traumatisoituminen - miten tunnistan ja huomioin työssäni?

Vakava traumatisoituminen - miten tunnistan ja huomioin työssäni?

Tunnista traumatisoitumisen merkit asiakkaissasi ja opi pohtimaan niiden merkitystä oman työskentelysi kannalta. Opi ottamaan traumatisoitumisen merkit huomioon tavalla, joka edistää luottamuksen ja tavoitteellisen yhteistyön rakentumista.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään traumatisoituneita asiakkaita ja heidän perheitään. Koulutus soveltuu hyvin esim. perhe- ja neuvolatyötä tekeville.

Ajankohta: 22.3.2018 klo9.00-15.30

Sisältö ja toteutus

Trauma jättää jäljen - miksi ja miten?

  • Traumatisoitumisen riskitekijät ja suojaavat tekijät
  • Traumatisoitumisen psyykkiset ja fyysiset mekanismit ja merkit
  • Traumatisoitumisen vaikutukset eri kehitysvaiheissa

Keho ja mieli - mikä on trauman kieli?

  • Traumatisoitumisen tunnistaminen
  • Vuorovaikutus traumatisoituneen kanssa
  • Vuorovaikutuksellinen kannattelu ja vakauttaminen

Tiedosta taitoa - mitä se on?

  • Traumatiedon ja -taidon yhdistäminen omaan työotteeseen

Koulutus on yhden päivän kokonaisuus, joka koostuu asiantuntijaluennoista ja keskusteluista. Koulutus tähtää tiedon integroitumiseen omaan työotteeseen käytännönläheisten esimerkkien ja keskustelun avulla.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.