Sivu päivitetty 5.7.2019
Vammapotilaan ensihoito erityistilanteissa

Vammapotilaan ensihoito erityistilanteissa

Kenelle

Koulutus on suunnattu ensihoidossa työskenteleville hoitotason sekä kokeneille perustason työntekijöille.

Sisältö ja toteutus

Koulutus käynnistyy teoriaosiolla, jossa käydään läpi ensihoitoa erityistilanteissa mm. toimintaa epäsuoran uhan alla sekä hoidon taktiikkaa uhkaavassa ympäristössä. Työpajoissa jokainen osallistuja saa harjoitella ohjatusti vammapotilaan hoidossa tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Toimenpiteet painottuvat ampuma-/räjähdysvammojen hoitoon.

Simulaatioharjoituksissa osallistuja soveltaa käytäntöön ensihoidon erityistilanteessa vastaan tulevien potilaiden vammojen vaatimia työpajoissa harjoiteltuja toimenpiteitä. Simulaatioharjoitukset toteutetaan poikkeavissa/ vaihtelevissa ja vaativissa kenttäolosuhteissa. 

1. päivä

Teoriaosuus:

  • Hoidon taktiikka vammapotilaan hoidossa. Oikeita asioita, oikeassa paikassa. 
  • Potilasluokittelu monipotilastilanteessa
  • Työskentely uhkaavassa ympäristössä

Työpajat (alustus hoitotoimenpiteiden toteutuksesta sekä niiden ohjattu harjoittelu):

  • Massiivisen verenvuodon tyrehdytys (suora-/epäsuora kompressio, kiristyssiteen käyttö, hemostaatit, haavan pakkaaminen, junktionaalisten alueiden sidonta)
  • Potilaan tutkiminen ja verenvuotojen aktiivinen etsintä
  • Ilmatien hallinta (NPA, I-gel, intubaatio, kirurginen ilmatie)
  • Hengityksen hoito (venttiilisidokset, jänniteilmarinnan purku)
  • Verenkierron tukeminen

2. päivä

Vaativien erityistilanteiden harjoitukset simuloidaan kenttäolosuhteissa. Harjoitukset muuttuvat päivän edetessä vaativammiksi.

HUOM! Omat työvaatteet (lämpimät vaatteet ja jalkineet).

Uutta osaamista ja kannustava ilmapiiri

Turun AMK:n ensihoidon täydennyskoulutuksissa löydät turvallisen ja kannustavan ilmapiirin uusien taitojen oppimiselle sekä mahdollisuuden verkostoitumiselle.

Aiemmista koulutuksistamme saatua palautetta:

"Tunnit pidettiin sopivan rentoina!"
"Paras kurssi koskaan!" 
"Tosi hienoa, että ensihoidon täydennyskoulutus on käytännönläheistä ja kouluttajilla on ajantasainen tuntuma ensihoitotyöhön." 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ensihoito.jpg

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan

Tutkimusryhmät

Kliininen asiantuntijuus -tutkimusryhmä

Hankkeita