Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.5.2021
Vesinäytteenoton asiantuntijakoulutus räätälöitynä yritykselle

Vesinäytteenoton asiantuntijakoulutus räätälöitynä yritykselle

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Ympäristönäytteenottajien pätevyys varmistetaan henkilösertifiointijärjestelmällä, joka toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteydessä. Koulutuksemme antaa valmiuksia ja työkaluja vesinäytteenottoon ja -mittaukseen ja voit hakea Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointia tietyin edellytyksin, kuten riittävä alan työkokemus (ohjauksessa tapahtunut päätoiminen tai muuten säännöllisesti toistunut vähintään kahden vuoden näytteenottokokemus viimeisen viiden vuoden ajalta sekä näistä kahdesta vuodesta vähintään vuoden työkokemus siitä erikoistumisalasta, jolla pätevyys halutaan varmistaa).

Kenelle

Kaikki työssään vesinäytteenottoa tekevät ja tämän näytteenottoalan sertifikaattia tarvitsevat, esimerkiksi kuntien ympäristötoimen, alan konsulttiyritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen vesinäytteenottoa tekevät henkilöt.

Tavoitteet

Koulutuksessa tutuksi tulevat vesinäytteenoton erikoispiirteet, edustavan näytteenoton periaatteet ja mittaukset vesistöistä, jätevesistä, prosessivesistä ja pohjavesistä.

Osallistujat saavat ajankohtaiset tiedot ja taidot vesinäytteenotosta.

Keskeinen sisältö

  • Erilaiset näytteenotot ja edustavan näytteenoton piirteet
  • Kenttätoiminnan suunnittelu, kenttätutkimus ja näytteenotto
  • Näytteenoton laatujärjestelmä ja laadunvarmistus
  • Näytteenotto pintavesistä, pohjavesistä, jätevesistä ja sedimentistä
  • Jatkuvatoimiset mittaukset
  • Loppukoe