Sivu päivitetty 27.8.2019
Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

Työelämä on muuttunut nopeasti. Se on lisännyt vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkitystä. Selkeiden ja hyvin johdettujen prosessien rinnalla toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio luovat kilpailukykyä yrityksiin. 
 

Kohderyhmä

Esimiehet, jotka haluavat kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja parantaakseen työyhteisönsä ilmapiiriä ja tuloksellisuutta.

Aika ja paikka

Keskiviikkona 20.11. klo 9–16 Turun AMK:n Lemminkäisenkadun kampuksen tiloissa (Lemminkäisenkatu 30, Turku)

Tavoitteet

Valmennuksen jälkeen ymmärrät hyvien viestintätaitojen merkityksen arjen työtilanteissa.

Opit vaikuttamaan omalla toiminnallasi ja viestinnälläsi myönteisen työilmapiirin syntymiseen ja saat työkaluja, miten viestit alaisillesi vaikeissa tilanteissa.

Keskeinen sisältö

  • Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä
  • Esimiestyön vaativat vuorovaikutustilanteet ja niiden tunnistaminen
  • Luottamuksen rakentaminen hyvän esimiestyön perustana
  • Vuorovaikutuksen syventäminen kuuntelun ja kuulemisen kautta
  • Yrityksen arvoihin ja pelisääntöihin liittyvät keskustelut
  • Muutoksen toteuttaminen
  • Viestintäkanavat ja viestin perille saamisen haasteellisuus
  • Oman työskentelyn kehittäminen

Valmennuspäivän aikana harjoitellaan esimiehen ja alaisen välisiä keskusteluja. Harjoitusten ja saadun palautteen perusteella osallistujat päättävät, miten he kehittävät omaa työtään haasteellisissa viestintätilanteissa.

Valmentaja

Lehtori Paula Aali

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.