Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.7.2019
Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus - Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus - Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä

Mahdollisuus muusikoille nyt jo toista kertaa! Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa alkaa taas musiikin ammattilaisille tarkoitettu erikoistumiskoulutus, jossa perehdytään muusikon työhön sairaala- ja hoivaympäristöissä.

Koulutus on suunnattu musiikin ammattilaisille tai riittävät musiikilliset taidot omaaville musiikin harrastajille. Koulutuksessa perehdytään muusikon tehtäviin sairaala- ja hoivaympäristöissä,  laajennetaan omaa osaamista ja saadaan uutta merkityksellisyyttä muusikon työhön.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutus koostuu lähiopetuksesta, ryhmätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä lähiopetuskertojen välissä. Opiskelussa hyödynnetään sähköisiä työkaluja. 
 

Koulutuksen rakenne ja oppimistavoitteet

Koulutuksen rakenne

  1. Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
  2. Syventävät opinnot 15 op
  3. Kehittämisprojekti 10 op

Oppimistavoitteet

  • Musiikillinen osaaminen: Osaat soveltaa taiteellista ja pedagogista osaamistasi monipuolisesti sairaala- ja hoivaympäristöissä
  • Vuorovaikutusosaaminen: Osaat kommunikoida musiikilla, luoda uusia äänimaailmoja käyttäen soittimina monenlaisia objekteja sekä hyödyntää musiikillista improvisaatiota vuorovaikutuksessa
  • Kehittämisosaaminen: Opit soveltamaan tutkimustuloksia, analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä sekä kehittämään niitä omassa työssäsi
  • Yrittäjyysosaaminen: Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan uusia työllistymisen mahdollisuuksia

Mikä erikoistumiskoulutus on

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa ammatillista osaamista sekä edistää erikoistumista omalla ammattialalla. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisrahoituksella. Tästä syystä 30 opintopisteen laajuisten opintojen kustannukset ovat tänä vuonna 2018 aloittavalle opiskelijalle vain 900 €. 

Opintoja voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon.

Erikoistumiskoulutus koostuu lähiopetuksesta, ryhmätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä lähiopetuskertojen välissä. Opiskelussa hyödynnetään sähköisiä työkaluja. 

Hakeminen ja ennakkotehtävä

Voit tutustua hakulomakkeen kysymyksiin ja ennakkotehtäviin jo nyt.

HAKULOMAKKEEN KYSYMYKSET
Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus
Nykyinen työ tai tehtävä
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Kotikunta


Taustatiedot
Korkeakoulu- tai muu vastaavatutkinto, suoritusaika ja oppilaitos
Tärkeimmät muut jatko- ja täydennyskoulutukset (oppilaitos, tutkinto/ koulutusohjelma, suoritusvuosi)
Viimeiset kolme työsuhdetta, niiden kesto ja keskeiset vastuut

ENNAKKOTEHTÄVÄT
1. Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (esim. kotisivut).
2. Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen.
Olet valmistunut yhteisömuusikko-koulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa. Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? Miten koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?
3. Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis - ja oppimistarpeesi erikoistumiskoulutuksen osalta.
4. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen opintokokonaisuuteen kuuluu 10 op:n kehittämisprojekti. Kuvaa sinua kiinnostava kehittämisprojektin idea, joka tukisi vahvuuksiasi muusikkona. Mieti myös sinua kiinnostava kohderyhmä, jonka kanssa toteuttaisit kehittämisprojektin.

Ennakkotehtävän arviointikriteerit:
- reflektiokyky
- viestintäkyky
- kehittämisprojekti-idean hahmottaminen

sairaalamuusikot.ryhmäkuvajpg.jpg
Sairaalamuusikot 2017-2018

Sairaalamuusikoista

"Musiikkituokio on lahja potilaille, mutta itse saa suuremman lahjan takaisin." 

"Toivoisin, että sairaalamusiikkityö voisi jatkua luontevana osana työtäni orkesterissa."

"Jotenkin ymmärsin mitä musiikki syvimmillään on – universaali ikivanha asia."

"On hyvä vaihtaa näkökulmaa omaan tekemiseen - itsestä toiseen. Oleellinen muuttuu.."

"Vuorovaikutus on suuressa roolissa sairaalamuusikon hommissa. Sitä pitäisi kehittää orkesterimuusikon työssä."

Tapiola Sinfoniettan muusikoiden kommentteja orkesterille suunnatun sairaalamusiikkikurssin jälkeen.

"Sairaalamuusikkous ankkuroituu monipuoliseen muusikon ammattitaitoon ja toiminta nousee tieteellisesti tutkitusta ja kontekstiinsa räätälöidystä perinteestä. Terveydenhuollossa kulttuuri ja erityisesti musiikki on vahva vaikuttaja, terveyden edistäjä ja lohdun lähde."  Miikka Peltomaa, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, musiikkilääketieteen erityispätevyys

"Sairaalamuusikko tuo mielihyvää ja iloa – taiteellisen elämyksen mahdollistaminen sairaala- ja hoivaympäristöissä on investointi hyvinvointiin."  Uli Kontu-Korhonen, MuM, sairaalamuusikko ja sairaalamuusikoiden kouluttaja

"Sairaala- ja hoivamusiikkityöllä ja musiikkiterapialla on yhteinen kosketuspintansa: musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttiset, hyvää tekevät merkitykset ja mahdollisuudet ihmiselämässä. Sairaala- ja hoivamusiikkityön perustehtävänä on palvella ja vastata ihmisen kulttuurisiin tarpeisiin. Musiikkiterapia on ammattilaisen antamaa hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti, toimintaympäristöjen ja -yhteisöjen hoidon ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa, musiikin tarjoamiseksi potilaitten, asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan elämään. Tämä tukee kokonaisvaltaista, koettua elämälaatua, terveyttä ja hyvinvointia, sekä hoidon ja kuntoutuksen tavoitteita." Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, KT, Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja ja sairaalamuusikoiden kouluttaja

Säväyttävät sävelet - sairaalamuusikot halutaan saada osaksi sairaalan ammattikuntaa ja yhteisöä siinä missä vaikka fysioterapeutit. Artikkeli Hospitaalissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehdessä 1.3.2018, s.13. Hospitaali-henkilöstölehti 1/2018  (pdf)

Oheisesta linkistä pääset katsomaan Ylen alueuutisten jutun sairaalamuusikko-opiskelijoista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyksin keuhko- ja reumaosastolla: 
Yle uutiset Lounais-Suomi 4..4.2018

Katso Miika Peltomaan teaseri aiheesta: 

https://youtu.be/L40jcmljl8w

Sairaalamuusikkotyöpari.jpg
Sairaalamuusikkotyöpari Hanna Noro ja Pasi Pihlaja TYKSn lastenosastoilla
Sairaalamuusikot keskolassa.jpg
Sairaalamuusikot Katja Kolehmainen ja Eija Talo-Oksala TYKSin keskolassa

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan