Sivu päivitetty 16.2.2018
Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus - Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus - Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä

Mahdollisuus muusikoille nyt jo toista kertaa! Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa alkaa taas musiikin ammattilaisille tarkoitettu erikoistumiskoulutus, jossa perehdytään muusikon työhön sairaala- ja hoivaympäristöissä. Koulutus on suunnattu musiikinammattilaisille tai riittävät musiikilliset taidot omaaville musiikin harrastajille. Koulutuksessa perehdytään muusikon tehtäviin sairaala- ja hoivaympäristöissä, laajennetaan omaa osaamista ja saadaan uutta merkityksellisyyttä muusikon työhön. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus alkaa 13.9.2018 ja päättyy 13.9.2019. Viimeinen lähiopetuspäivä on 7.6.2019. Hakuaika opintoihin alkaa 1.4.2018 klo 9:00 ja päättyy 21.4.2018 klo 00:00. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka aukeaa hakuajan alettua.

Koulutuksen rakenne ja oppimistavoitteet

Näytä lisää

Koulutuksen rakenne

  1. Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
  2. Syventävät opinnot 15 op
  3. Kehittämisprojekti 10 op

Oppimistavoitteet

  • Musiikillinen osaaminen: Osaat soveltaa taiteellista ja pedagogista osaamistasi monipuolisesti sairaala- ja hoivaympäristöissä
  • Vuorovaikutusosaaminen: Osaat kommunikoida musiikilla, luoda uusia äänimaailmoja käyttäen soittimina monenlaisia objekteja sekä hyödyntää musiikillista improvisaatiota vuorovaikutuksessa
  • Kehittämisosaaminen: Opit soveltamaan tutkimustuloksia, analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä sekä kehittämään niitä omassa työssäsi
  • Yrittäjyysosaaminen: Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan uusia työllistymisen mahdollisuuksia

 

Sairaalamuusikko

Näytä lisää

"Sairaalamuusikkous ankkuroituu monipuoliseen muusikon ammattitaitoon ja toiminta nousee tieteellisesti tutkitusta ja kontekstiinsa räätälöidystä perinteestä. Terveydenhuollossa kulttuuri ja erityisesti musiikki on vahva vaikuttaja, terveyden edistäjä ja lohdun lähde."

- Miikka Peltomaa, dosentti, korva,-nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, musiikkilääketieteen erikoispätevyys

"Sairaalamuusikko tuo mielihyvää ja iloa - taiteellisen elämyksen mahdollistaminen sairaala- ja hoivaympäristöissä on investointi hyvinvointiin."

Uli Kontu-Korhonen, MuM, sairaalamuusikko ja sairaalamuusikoiden kouluttaja

"Toivoisin, että sairaalamusiikkityö voisi jatkua luontevana osana työtäni orkesterissa."

"Jotenkin ymmärsin mitä musiikki syvimmillään on - universaali ikivanha asia."

"On hyvä vaihtaa näkökulmaa omaan tekemiseen - itsestä toiseen. Oleellinen muuttuu..."

"Vuorovaikutus on suuressa roolissa sairaalamuusikon hommissa. Sitä pitäisi kehittää orkesterimuusikon työssä."

"Musiikkituokio on lahja potilaille, mutta itse saa suuremman lahjan takaisin."

Tapiola Sinfoniettan muusikoiden kommentteja orkesterille suunnatun sairaalamusiikkikurssin jälkeen

Erikoistumiskoulutus

Näytä lisää

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jonka tavoitteena on kehittää ja laajentaa ammatillista osaamista sekä edistää erikoistumista omalla ammattialalla. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisrahoituksella. Tästä syystä 30 opintopisteen laajuisten opintojen kustannukset ovat tänä vuonna 2018 aloittavalle opiskelijalle vain 900 €. 

Opintoja voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon.

Tutustu hakulomakkeeseen ja ennakkotehtävään

Näytä lisää

Voit tutustua hakulomakkeen kysymyksiin ja ennakkotehtäviin jo nyt.

HAKULOMAKKEEN KYSYMYKSET
Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus
Nykyinen työ tai tehtävä
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Kotikunta


Taustatiedot
Korkeakoulututkinto, suoritusaika ja oppilaitos
Tärkeimmät muut jatko- ja täydennyskoulutukset (oppilaitos, tutkinto/ koulutusohjelma, suoritusvuosi)
Viimeiset kolme työsuhdetta, niiden kesto ja keskeiset vastuut

ENNAKKOTEHTÄVÄT
1. Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (esim. kotisivut).
2. Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen.
Olet valmistunut yhteisömuusikko-koulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa. Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? Miten koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?
3. Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis - ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueella.
4. Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen opintokokonaisuuteen kuuluu 10 op:n projekti. Kuvaa sinua kiinnostava projekti-idea, joka tukisi vahvuuksiasi muusikkona. Mieti myös sinua kiinnostava kohderyhmä, jonka kanssa toteuttaisit projektin.

Ennakkotehtävän arviointikriteerit:
- reflektiokyky
- viestintäkyky
- projekti-idean hahmottaminen