Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.6.2021
Ympäristönäytteenoton koulutus, vesiympäristön biologinen näytteenotto - erikoistumisala

Ympäristönäytteenoton koulutus, vesiympäristön biologinen näytteenotto - erikoistumisala

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Ympäristönäytteenottajien pätevyys varmistetaan henkilösertifiointijärjestelmällä, joka toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteydessä. Koulutuksemme antaa valmiuksia ja työkaluja ympäristönäytteenottoon ja -mittaukseen ja voit hakea Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointia tietyin edellytyksin, kuten riittävä alan työkokemus (ohjauksessa tapahtunut päätoiminen tai muuten säännöllisesti toistunut vähintään kahden vuoden näytteenottokokemus viimeisen viiden vuoden ajalta sekä näistä kahdesta vuodesta vähintään vuoden työkokemus siitä erikoistumisalasta, jolla pätevyys halutaan varmistaa).

Kohderyhmä

Kaikki työssään ympäristönäytteenottoa tekevät ja tämän näytteenoton erikoistumisalan sertifikaattia tarvitsevat, esimerkiksi kuntien ympäristötoimen, alan konsulttiyritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen ympäristönäytteenottoa tekevät henkilöt.

Tavoite

Koulutuksessa tutuksi tulevat ympäristönäytteenoton erikoispiirteet, edustavan näytteenoton periaatteet ja mittaukset vesistöistä, näytteenotto planktonista, pohjaeläimistöstä ja kovien pohjien piilevistä. Osallistujat saavat ajankohtaiset tiedot ja taidot ympäristönäytteenotosta.

Sisältö

  • Edustavan näytteenoton piirteet 
  • Työsuojelu ja turvallisuus näytteenotossa
  • Kenttätoiminnan suunnittelu ja kenttätyöskentely
  • Näytteenoton laatujärjestelmä ja laadunvarmistus
  • Paikanmääritys näytteenotossa
  • Näytteenotto pohjaeläimistöstä, planktonista ja kovien pintojen piilevistä
  • Loppukoe

Sisältö räätälöidään huomioiden osallistujien käytännön tarpeet.

logo