Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.3.2019

Äänen absorptiosuhteen akkreditoidut laboratoriotestit

Testattavat tuotteet

  • Akustiikkalevyt kattopinnoille
  • Akustiikkalevyt kattopinnoille
  • Kalusteet
  • Tekstiilimatot
  • Kuva-aiheiset akustiikkalevyt
  • Seinäkkeet
  • Verhot
  • Valaisimet

Akkreditointi

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025  ( https://www.finas.fi/Documents/T293_A02_2020.pdf ). Akkreditointi kattaa äänenabsorption määrityksen standardin SFS-EN ISO 354:2003 mukaisesti sekä absorptioluokan määrityksen SFS EN ISO 11654:1997 mukaisesti taajuusalueella 100 – 5000 Hz.

Näytteiden määrä ja asennus

Näytteen absorptioalan yhteenlasketun pinta-alan tulee olla 10–12 m2. Yksittäisiä kalusteita tulee olla vähintään kolme kappaletta. Äänenvaimennuslevyt asennetaan joko suoraan lattialle tai alaslaskukehikon päälle, jonka ammattikorkeakoulu rakentaa asiakkaan kanssa sovittujen mittojen mukaan. Tyypilliset alaslaskut ovat 50, 200 ja 400 mm. Kalusteet ja muut yksittäiset elementit asetetaan huoneeseen normaalikäyttöä vastaavalla tavalla.  

Menetelmä

Standardi ISO 354 kuvaa laboratoriomittausmenetelmän rakenteen äänenabsorption määrittämiseksi. Mittaus tehdään kaiuntahuoneessa, jonka koko on 7,60 x 5,06 x 4,04 m ja tilavuus 155 m2. Menetelmässä mitataan kaiuntahuoneen jälkikaiunta-aika sekä näytteen kanssa että ilman näytettä. Tuloksena ilmoitetaan absorptiosuhde aS 1/3-oktaavikaistoittain taajuus-alueella 100–5000 Hz ja oktaavikaistoittain taajuusalueella 125–4000 Hz. Absorptiosuhteen perusteella määritetään tarvittaessa tuotteen absorptioluokka (A-E) EN 11654 mukaan.

 

äänikäyrä.jpg

 

Kuva 1. Akustinen absorptiosuhde αS eräälle materiaalille taajuuksilla 100-5000 Hz mitattuna ISO 354 mukaan. Ympyröiden perusteella määritetty absorptioluokka on ISO 11654 mukaan A.

 

Kurki Decoration.jpg

 

Kuva 2.  Levymäisen näytteen asennus kaiuntahuoneen lattialle (Hyssny-akustiikkataulu, Kurki Decoration Oy).

 

Love Tree.jpg

 

Kuva 3. Yksittäisten kalusteiden asennus kaiuntahuoneeseen (Lovi Oy, Lovi Tree).

Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

Paluu akustiikka- ja meluselvitykset pääsivulle.