Sivu päivitetty 10.3.2017
ICT-alan opiskelija harjoittelijaksi

ICT-alan opiskelija harjoittelijaksi

AMK-tutkintoihin kuuluu harjoittelu, joka suoritetaan joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija pääsee ohjatusti perehtymään oman alan käytännön työtehtäviin ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä. Harjoittelijat ovat vähintään 18-vuotiaita ja heillä on pohjakoulutuksena ylioppilas- tai ammattitutkinto.

Työnantajalle harjoittelijan rekrytoiminen on mahdollisuus saada osaava, uransa alussa oleva opiskelija työyhteisön avuksi.

 • Opiskelijoilla on tuorein tieto omalta alaltaan. He tuovat työpaikalle mukanaan uusia näkökulmia, välineitä ja ajatuksia.
 • Harjoittelujakso on hyvä tilaisuus tutustua alan uusiin osaajiin ja tehdä organisaatiota tunnetuksi potentiaaliselle työvoimalle.
 • Harjoittelun aikana työnantaja saa hyvän käsityksen opiskelijan osaamisesta ja kyvystä sopeutua työyhteisöön. Organisaation mahdollinen uusi työntekijä tulee perehdytetyksi taloon jo harjoittelun aikana.
 • Harjoittelijasta voi saada vakinaisen henkilökunnan loma-aikojen tuurausapua ja lisäresurssin.
 • Korkeakouluissa opiskelee paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita. Heidän palkkaamisensa tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

  (Lähde: korkeakouluosaajat.fi)

Harjoittelun jälkeen opiskelija voi myös tehdä opinnäytetyönsä yritykselle. Mahdollisia opinnäytetyön aiheita kannattaa tarkkailla jo harjoittelun aikana.

Tietoa ICT-alan opinnoista

Näytä lisää

Turun AMK kouluttaa ICT-alalla sekä insinöörejä (4-vuotinen tutkinto) että tradenomeja (3,5-vuotinen tutkinto). Opintoihin sisältyy IT-alan sisältöjen ohessa monipuoliset kieli- ja viestintäopinnot, projektiosaamista sekä tiimityöskentelyä monissa eri muodoissa. Lisäksi tradenomiopiskelijat perehtyvät opinnoissaan erityisesti liiketalouden sisältöihin ja insinööriopinnoissa tärkeänä osana ovat luonnontieteet ja tekninen perusta.

Opiskelijat valitsevat opintojen puolivälissä osaamispolun (vanhoissa opetussuunnitelmissa suuntautumisvaihtoehdon), joka keskittyy tiettyyn ICT-alan osakokonaisuuteen. Osaamispolkumme ovat:

Insinöörikoulutus:

 • Elektroniikka ja tietoliikenne
 • Hyvinvointiteknologia
 • Peliteknologia
 • Sulautetut ohjelmistot
 • Tietoverkot ja tietoturva

Tradenomikoulutus:

 • ICT-palvelut ja liiketoiminnan ratkaisut
 • Tietoverkot ja tietoturva

Lisäksi opiskelija voi valita yrittäjän osaamispolun tai räätälöidä opintojaan esimerkiksi tiettyä erikoisteemaa tai kansainvälisten vaihto-opintoja painottaen.

Opetussuunnitelmiin voit perehtyä tarkemmin Turun AMK:n opinto-oppaassa SoleOPSissa:

Insinöörikoulutus:
Tieto- ja viestintätekniikka
Elektroniikka (v. 2013 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat)
Tietotekniikka (v. 2013 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat)

Tradenomikoulutus:
Tietojenkäsittely (v. 2014 aloittaneet opiskelijat)
Tietojenkäsittely (v. 2013 aloittaneet opiskelijat)
Tietojenkäsittely (v. 2012 ja aiemmin aloittaneet opiskelijat)

Harjoittelun kesto ja harjoittelijan työtehtävät

Näytä lisää

Harjoittelun laajuus on 30 op, joka vastaa noin 20 kalenteriviikkoa harjoittelua. Harjoittelu suoritetaan tyypillisesti noin 2 kk jaksoissa, mutta myös pidemmät jaksot ja osa-aikainen harjoittelu ovat mahdollisia.

Harjoittelijoita voi rekrytoida ympäri vuoden. Tarkemmat työajat, harjoittelun kesto ja työtehtävät sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa.

Ennen harjoittelun alkua opiskelija laatii ohjaavan opettajan ja työnantajan kanssa harjoittelulle tavoitteet. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, joissa opiskelija pääsee myös soveltamaan oppimiaan asioita käytäntöön. Tavoitteena on, että harjoitteluun liittyvät tavoitteet ja työtehtävät kehittyvät nousujohteisesti, kun opiskelija etenee opinnoissaan.

ICT-alan opiskelijan työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

 • Elektroniikan tuotantotehtävät
 • IT-tukipalvelu
 • Tietoverkkojen ja palvelimien ylläpito ja kehittäminen
 • Internet-sivujen ja palvelujen kehittäminen
 • ICT-alan tuotteiden myynti ja markkinointi
 • Sovelluskehitys sekä tietoturvallisuuteen liittyvät asiat
 • Tuotekehitys eri muodoissaan
 • jne.

Työnantajan tehtävät

Näytä lisää

Ennen harjoittelua työnantaja solmii harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun kanssa harjoittelusopimuksen. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työajoista, ohjauksesta ja työtehtävistä. Työnantaja voi lisäksi erikseen tehdä harjoittelijan kanssa työsopimuksen sekä sopia tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

Työnantaja nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka vastaa harjoittelijan perehdytyksestä ja työn ohjauksesta. Lisäksi työnantaja tarjoaa harjoittelijalle työpisteen ja mahdollisesti tarvittavat työvälineet. Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Suosituksena on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle oman alansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ohjattu harjoittelu näyttäytyy työnantajalle hyvin samanlaisena kuin kesätyö; harjoittelujakson jälkeen työ voikin usein jatkua kesällä tavallisena kesätyönä.

Harjoittelun päätteeksi voidaan pitää arviointikeskustelu tai ainakin työantaja antaa harjoittelijalle työtodistuksen.

Miten rekrytoin harjoittelijan?

Näytä lisää

Harjoitteluilmoituksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus työtehtävistä
 • kaipaamasi ominaisuudet henkilöltä (esim. osaamisalueet, opintojen vaihe, kielitaito)
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Voit myös jättää ilmoituksesi suoraan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen rekrytointiportaaliin, Jobstep.net:iin. Portaalin käyttö on ilmaista ja tavoitat sieltä haluamasi osaajat koko maasta ja kaikilta aloilta.