Sivu päivitetty 10.3.2017
ICT-alan tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

ICT-alan tutkimus- tai kehittämistyö opinnäytetyönä

AMK-opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa ja sen tekeminen täysipäiväisesti kestää yleensä n. 3-4 kk. Opinnäytetyö on käytännönläheistä, soveltavaa tutkimusta tai kehittämistyötä, ja se liittyy aihealueeltaan opiskelijan alaan. Projektin kuluessa opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.

Opinnäytetyö tehdään lähes aina tilaustyönä yritykselle tai yhteisölle ja sen lähtökohtana on työelämälähtöinen, käytännön tutkimusongelma tai kehittämistarve. Työnantajalle opinnäytetyön teettäminen on mahdollisuus saada uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön.

Opinnäytetyön aihe ja toteutus

Näytä lisää

Turun AMK kouluttaa ICT-alalla sekä insinöörejä (4-vuotinen tutkinto) että tradenomeja (3,5-vuotinen tutkinto). Molemmissa tutkinnoissa opinnäytetyön laajuus on 20 op.

Opinnäytteen aihe voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan, kunhan se vastaa ammattikorkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa. ICT-alan opiskelijat keskittyvät opintojensa loppuvaiheessa tiettyyn osaamispolkuun, jonka sisällöistä myös useimmat opinnäytetöiden aiheet nousevat.

Osaamispolkumme ovat:

Insinöörikoulutus:

 • Elektroniikka ja tietoliikenne
 • Hyvinvointiteknologia
 • Peliteknologia
 • Sulautetut ohjelmistot
 • Tietoverkot ja tietoturva

Tradenomikoulutus:

 • ICT-palvelut ja liiketoiminnan ratkaisut
 • Tietoverkot ja tietoturva

ICT-alan opiskelijan opinnäytetyö voi olla esimerkiksi

 • uuteen teknologiaan perehtyminen ja sen hyödyntäminen
 • ohjelmiston, laitteen tai niiden osan kehittäminen
 • tietoverkkoihin tai tietoturvaan liittyvä kehittämistehtävä
 • jne.

Opinnäytetyön raportti on aina julkinen. Toimeksiantoon voi kuitenkin kuulua sellaisia sisältöjä tai osia, joita ei yksityiskohtaisesti mainita raportissa. Tästä sovitaan erikseen toimeksiannon yhteydessä.

Turun ammattikorkeakoulussa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua tarkemmin Theseus-tietokannassa

Tilaajan rooli

Näytä lisää

Opinnäytetyön alkuvaiheessa tilaaja, ammattikorkeakoulu ja opiskelija laativat toimeksiantosopimuksen ja sopivat yhdessä muun muassa työn aiheen rajauksesta ja julkisuudesta, aikataulusta sekä mahdollisesta palkkiosta.

Opinnäytetyön sisältöohjauksesta ja työn arvioinnista vastaa ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja. Tilaajan rooli riippuu sovitusta aiheesta ja toimintatavoista. Tilaajan kannattaa kuitenkin aina nimetä opinnäytetyölle ohjaaja myös omasta organisaatiostaan sujuvan yhteydenpidon takaamiseksi. Yleensä tilaaja ja opiskelija pitävät muutamia tapaamisia projektin aikana, mutta osa toimeksiannoista voi vaatia tiivistäkin yhteydenpitoa työn edetessä. Lisäksi tilaaja toimittaa tarvittavat tiedot ja materiaalit opiskelijalle. Tarvittaessa tilaaja osallistuu opinnäytetyön kustannuksiin ja opiskelijalle voidaan maksaa opinnäytetyöstä palkkio.

Opinnäytetyön valmistuttua tilaaja antaa arvion ja palautteen työn tuloksista opiskelijalle.

Miten rekrytoin opinnäytetyön tekijän?

Näytä lisää

Opinnäytetyötilauksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus opinnäytetyön aiheesta / tutkimus- tai kehittämisongelmasta
 • kuvaus mahdollisesti tarvittavasta erikoisosaamisesta (teknologia, työkalut, kielitaito tms.)
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä

Voit myös olla suoraan yhteydessä koulutuksen vastuuhenkilöihin.