Sivu päivitetty 19.2.2018
Katsastuksen omavalvonta

Katsastuksen omavalvonta

Hyödynnä Turun AMK:n asiantuntijapalvelut katsastuksen omavalvonnassa!

Asiantuntevaa apua katsastuksen omavalvontaan

Turun AMK on Suomen ainoa katsastukseen erikoistunut oppilaitos. Yli 30-vuoden kokemus, ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja yhteistyöverkosto takaavat huippulaatuista katsastustoiminnan palvelua.

Katsastusluvan haltijalta edellytetään omaa laadunvalvontaa (Trafin ohje), jolla tarkoitetaan kaikkien niiden toimenpiteiden hallitsemista, joiden avulla varmistetaan katsastustoiminnan riittävän korkea laatu.

Katsastusluvan haltija vastaa omavalvonnan järjestämisestä ja raportoinnista

• ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmällä tuotetaan laadun valvonnan mittareiden ja havaintojen avulla tietoa katsastusprosessin vaatimuksista ja suorituskyvystä

• Omavalvontahavainnoilla kontrolloidaan tarkastusmenetelmiä sekä ajoneuvoissa olevien vikojen ja puutteellisuuksien havaitsemisesta sekä kirjaamista.

Laadunvalvontahavaintojen kerääminen ja analysointi tulee suorittaa katsastustoiminnasta vastaavan henkilön tai muutoin katsastustoiminnan arviointiin riittävän kokemuksen omaavan henkilön toimesta.

Omasta työstä havaintoja ei voi kerätä, vaan siihen on käytettävä katsastustoimipaikan oman henkilöstön sijaan muuta riittävän kokemuksen omaavaa henkilöä.

Muster-katsastustietojärjestelmä

Muster on Turun ammattikorkeakoulun käytössä oleva katsastustietojärjestelmä, jolla katsastuksen toimintoja hallinnoidaan. Järjestelmän tietokannoista voi tuottaa tarvittavat raportit ja dokumentoida tietoja.

Muster-katsastusjärjestelmässä on myös ”omavalvonnat” – hallinnointityökalu. Järjestelmään tallentuu vaaditut tiedot ajoneuvoista, katsastuksen suorittajasta, valvojasta ja valvonnan tyypistä. Laatupoikkeamat ja niiden korjaavat toimet dokumentoituvat.

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous!