Sivu päivitetty 20.1.2017
Koekalastus

Koekalastus

Vesistöjen kalasto ja sen tilan on keskeinen asia vesien kalatalouden ja kestävän hoidon kannalta. Kalasto vaikuttaa vesien laatuun, ympäristön tilaan ja virkistyskäyttöön ja siten kalaston selvittäminen liittyy olennaisesti vesistöjen tilaan liittyviin tutkimuksiin. Kalakannan tilasta voidaan arvioida muun muassa vesistön ja kalaston kuntoa ja suunnitella kalaston hoitotoimia, joilla voidaan parantaa vesistön ekologista ja kalataloudellista tilaa.

Kalakannan rakenne selville koekalastamalla

Turun ammattikorkeakoulun tekniikka, ympäristö ja talous tulosalue on ollut aktiivisesti mukana vesistöjen kalakantojen selvittämiseen liittyvissä projekteissa muun muassa ELY-keskusten ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Vesitekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus koekalastusten suorittamisesta palvelutoiminnan toimeksiantoina.

Vesistön kalakannan rakennetta ja tilaa voidaan selvittää esimerkiksi verkkokalastamalla tai sähkökoekalastamalla. Verkkokalastukset sopivat järvien ja rannikkoalueen kalaston selvityksiin, kun taas sähkökoekalastus sopii menetelmänä virtavesiin. Vesitekniikan tutkimusryhmällä on myös valmiudet muunlaisia menetelmiä vaativiin kalastoselvityksiin. Selvityspalveluiden lisäksi vuokraamme laitteistoja ulkopuolisille tahoille.

 

Koekalastuslaitteet ja tarvikkeet

  • Baltic -koekalastusverkot
  • Verkkokalastustarvikkeet (liput, ankkurit ym.)
  • Hans Grassl akkukäyttöiset sähkökoekalastuslaitteet 2 kpl
  • Sähkökoekalastustarvikkeet (käsineet, kahluusaappaat, mittalaudat ym.)