Sivu päivitetty 14.2.2017

Koettu sisäympäristö

Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palveluja, joilla selvitetään tilan käyttäjien (esim. henkilöstö, asukkaat) kokemuksia olosuhteista sekä tuetaan ympäristöön liittyviä kehitys- ja muutosprosesseja. Tyypillisiä ympäristöjä ovat erilaiset työtilat, kuten avo- ja monitilatoimistot, teollisuustilat ja sairaalat sekä asuinympäristöt (esim. kerrostalot, asuinalueet).

Tyypillinen toteutus sisältää käyttäjille suunnattuja räätälöityjä kyselytutkimuksia sisältäen asiantuntija-arvion tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Selvitys voi kohdistua rajattuun ongelmaan (esim. meluun tai muuhun sisäympäristötekijään) tai olla laaja-alainen, jolloin se voi sisältää sisäympäristöhaittojen lisäksi mm. tilojen käytettävyyden ja erilaisten hyvinvointivaikutusten arvioinnin.

Esimerkkejä mahdollisista palveluista:

  • Avo- tai monitilatoimiston meluongelman kartoitus,
    • voi sisältää kyselyn lisäksi akustisia mittauksia
  • Avo- tai monitilatoimiston kehitysprosessin arviointi ja tuki esim. muutettaessa uudenlaisiin toimitiloihin tai kehitettäessä olemassa olevia tiloja
    • voi sisältää useita kyselyjä prosessin aikana, tilasuunnittelun konsultaatiota sekä erilaista muutostukea avainhenkilöille sekä henkilöstölle
  • Tilojen käytettävyyttä ja käyttäjien tyytyväisyyttä kartoittavat kyselyt
  • Ympäristömelun esiintymistä ja hyvinvointivaikutuksia selvittävät kyselyt esim. tietyllä asuinalueella
  • Koulutuspalvelut, esim. hyvinvointi ja työolosuhteet avo- ja monitilatoimistoissa, melun vaikutus työsuoriutumiseen tai muu ympäristöjen viihtyisyyteen ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvä koulutus