Sivu päivitetty 10.3.2017
Liiketalouden tai kirjasto- ja tietopalvelun tutkimus-/kehittämistyö opinnäytetyönä

Liiketalouden tai kirjasto- ja tietopalvelun tutkimus-/kehittämistyö opinnäytetyönä

AMK-opintoihin kuuluu 15-20 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa ja sen tekemisessä kestää yleensä n. 4-10 kk. Opinnäytetyö on käytännönläheistä, soveltavaa tutkimusta, ja se liittyy aihealueeltaan opiskelijan alaan. Sen tavoitteena on osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.

Opinnäytetyö tehdään lähes aina tilaustyönä yritykselle tai yhteisölle ja sen lähtökohtana on työelämälähtöinen, käytännön tutkimusongelma tai kehittämistarve. Työnantajalle opinnäytetyön teettäminen on mahdollisuus saada uusinta tutkimustietoa organisaationsa käyttöön.

Opinnäytetyön aihe ja toteutus

Näytä lisää

Opinnäytteen aihe voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan, kunhan se vastaa ammattikorkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa.

Turun ammattikorkeakoulussa opiskelee tradenomeja eri koulutusohjelmissa sekä liiketalouden että kirjasto- ja tietopalveluiden alalla:

 • International Business, Turku
 • Liiketalous, Turku ja Salo
 • Kirjasto- ja tietopalvelu, Turku

International Business Administration -tutkintoa suorittavan opiskelijan opinnäytetyö voi olla esimerkiksi:

 • kansainvälisten markkinamahdollisuuksien kartoittaminen: kansainvälisillä IB-opiskelijoilla on merkittävä etu oman kotimaansa tuntemisessa, heillä on hyvät yhteydet kotimaahansa ja he löytävät usein esimerkiksi tietokanavia, joita muutoin voi olla vaikea löytää
 • jakelukanavien ja logististen ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen
 • kansainvälistymissuunnitelman laatiminen
 • markkinointiviestinnän kehittäminen
 • asiakastyytyväisyystutkimus

Liiketalouden tradenomin tutkintoa suorittavan opiskelijan opinnäytetyön aihe vaihtelee paljon opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta (markkinointi, juridiikka, taloushallinto, yrittäjyys) riippuen. Tässä muutamia esimerkkiaiheita tehdyistä opinnäytetöistä:

 • asiakastyytyväisyystutkimus
 • sähköisen markkinnoinnin suunnitelma
 • osuuskunnan taloushallinnon opas
 • rekrytointiopas
 • opas sopimushallintaan

Kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomin tutkintoa suorittavan opiskelijan opinnäytetyö voi olla esimerkiksi:

 • Tiedon järjestämiseen ja organisointiin liittyvä selvitystyö
 • Kokoelmakartoitus tai -arviointi
 • Asiakaslähtöisen toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Kirjaston ja kirjastoammattilaisen roolin tarkastelu
 • Kirjastopalveluiden kehittäminen
 • Media- ja informaatiolukutaitoon liittyvä tutkielma
 • Tiedontarpeiden kartoitus

Turun ammattikorkeakoulussa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua tarkemmin Theseuksessa:

Tradenomien opintosuunnitelmiin voit tutustua tarkemmin Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaassa, SoleOPSissa:

Opinnäytetyön ohjauksesta vastaa ammattikorkeakoulu. Opiskelija, ammattikorkeakoulu ja tilaajaorganisaatio sopivat yhdessä muun muassa työn aiheen rajauksesta ja julkisuudesta, aikataulusta sekä mahdollisesta palkkiosta.

Opinnäytetyöt ovat julkisia. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan kuitenkin jättää pois tilaajan tunnistetiedot ja salassa pidettävät tiedot.

Tilaajan rooli

Näytä lisää

Opinnäytetyön alkuvaiheessa tilaaja, ammattikorkeakoulu ja opiskelija laativat toimeksiantosopimuksen ja sopivat yhdessä muun muassa työn aiheen rajauksesta ja julkisuudesta, aikataulusta sekä mahdollisesta palkkiosta. 

Opinnäytetyön sisältöohjauksesta ja työn arvioinnista vastaa ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja. Tilaajan rooli riippuu sovitusta aiheesta ja toimintatavoista. Tilaajan kannattaa kuitenkin aina nimetä opinnäytetyölle ohjaaja myös omasta organisaatiostaan sujuvan yhteydenpidon takaamiseksi. Yleensä tilaaja ja opiskelija pitävät muutamia tapaamisia projektin aikana, mutta osa toimeksiannoista voi vaatia tiivistäkin yhteydenpitoa työn edetessä. Lisäksi tilaaja toimittaa tarvittavat tiedot ja materiaalit opiskelijalle. Tarvittaessa tilaaja osallistuu opinnäytetyön kustannuksiin ja opiskelijalle voidaan maksaa opinnäytetyöstä palkkio.

Opinnäytetyön valmistuttua tilaaja antaa arvion ja palautteen työn tuloksista opiskelijalle.

Miten rekrytoin opinnäytetyön tekijän?

Näytä lisää

Opinnäytetyötilauksen voi jättää yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluille: career.services@turkuamk.fi

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • lyhyt kuvaus yrityksestäsi
 • kuvaus opinnäytetyön aiheesta / tutkimus- tai kehittämisongelmasta
 • miten ja mihin mennessä haluat kiinnostuneiden ottavan sinuun yhteyttä