Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.10.2020
Mystery shopping

Mystery shopping

Asiakkaiden kokemukset ja näkemykset saamastaan asiakaspalvelusta ja –kokemuksesta ovat kiristyvässä kilpailutilanteessa yritykselle entistä arvokkaampia.  

Mittaamalla ja todentamalla asiakas- ja palvelukokemusta saat luotettavaa ja selkeää tietoa palvelukonseptin, asiakaspalvelun ja prosessien laadusta sekä niiden kehittämistarpeista. 

Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jolla mitataan palvelun laatua. Mystery shopping on loistava tapa ymmärtää, miten asiakas kokee tuotteesi, palvelusi, tarinasi ja brändisi. 

Hyödyt

Tutkimuksen kautta ymmärrät, miten asiakas kokee palvelun, mikä on asiakkaan kokema arvo ja mistä arvo syntyy. Tiedon avulla pystyt paremmin johtamaan ja kehittämään asiakaspalvelua sekä kehittämään palvelukonseptiasi entisestään. 

•    Saat objektiivista tietoa, miten haluttu palvelukonsepti on jalkautunut henkilöstöösi. 
•    Voit testata asiakaskohtaamisissa tapahtuvan palvelun laadun ostopolun eri vaiheissa. 
•    Saat tärkeää tietoa siitä, miten yrityksesi palvelu/asiakas/brändilupaus toteutuu henkilöstösi kautta asiakasrajapinnassa. 
•    Löydät palvelupolun kriittiset pisteet, jotka vaikuttavat asiakaskokemukseen  
•    Saat kokonaiskuvan palvelun laadusta ja työvälineitä palvelukulttuurin parantamiseen ja asiakasymmärryksen kehittämiseen 
 

Työskentelytavat

Mystery shopping –tutkimuksessa hyödynnämme palvelumuotoilun keinoja, esim. varjostusta, palvelusafareita ja havainnointia. Työ tehdään opiskelijatyönä kaikissa asiakasorganisaation palvelukanavissa kasvokkain, puhelimitse ja kirjallisesti, esim. web-lomakkeet, chat-palvelut ja sosiaalinen media. 

Ota reippaasti yhteyttä ja kysy lisää!