Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.10.2020
Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu – palveluiden ja liiketoiminnan innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin.

Yritykset ja yhteisöt etsivät uusia näkökulmia vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä kiristyvään kilpailuun. Soveltamalla muotoilunäkökulmaa palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen voidaan nopeasti ja ketterästi tuoda muuttuville markkinoille kokonaan uusia palveluja ja käytäntöjä.

Asiakasymmärrys on tärkeää myös siksi, että lisäämällä työntekijöiden ymmärrystä asiakkaiden tarpeista osallistamalla heidät palveluiden kehittämiseen, kasvatamme myös heidän motivaatiota työhönsä ja tuemme siten liiketoiminnan kasvua.

Palvelumuotoilu avuksi

 • löytämään palvelusi pullonkauloja
 • kehittämään sisäisiä palveluja
 • sujuvoittamaan prosesseja
 • uudistamaan liiketoimintaa
 • parantamaan asiakkaiden palvelukokemusta
 • säästämään palvelun tuotantokustannuksissa

Missä palvelumuotoilua käytetään?

 • kaikilla aloilla, sekä yrityksissä että organisaatioissa ja yhdistyksissä
 • yritysten niin kotimaisille kuin kv-markkinoille suunnattujen palvelujen kehittämisessä
 • liiketoimintamallien uudistamisessa
 • sisäisten toimintamallien (viestintä, myynti, markkinointi, HR jne.) kehittämisessä
 • henkilöstön osallistamisessa strategiaprosessiin
 • asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisessä

Ketkä palvelumuotoilusta hyötyvät?

Palvelumuotoilun kohderyhmiä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka

 • haluavat luoda uusia asiakaslähtöisiä palveluja
 • kehittää olemassa olevia palveluja ja toimintatapoja muuttuvaan toimintaympäristöön
 • uudistaa liiketoimintamallejaan
 • osallistaa henkilöstönsä kehittämisprosesseihin
 • kehittää toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi

Palvelumuotoilun tavoitteet

Luoda palveluita ja toimintamalleja, jotka

 • ovat hyödyllisiä, helposti käytettäviä sekä houkuttelevia käyttäjän näkökulmasta
 • tuovat asiakkaalle lisäarvoa
 • ovat vaikuttavia, tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia palveluiden tarjoajan näkökulmasta
 • erottuvat positiivisesti kilpailevasta tarjonnasta ja lisäävät yrityksen / organisaation kilpailukykyä

Kehittää toimintaa, joka

 • uudistaa toimintaa markkinoiden ja toimintaympäristön muutoksia vastaaviksi
 • osallistaa henkilöstönne strategiaprosessiin sekä sisäisten ja ulkoisten toimintamallien kehittämiseen