Sivu päivitetty 25.10.2017
Palvelumuotoilu huomioi asiakkaasi

Palvelumuotoilu huomioi asiakkaasi

Palvelumuotoilutyöpajat - palveluiden innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin

Yritykset ja yhteisöt etsivät uusia näkökulmia vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä kiristyvään kilpailuun.Tutkimukset osoittavat, että useimmat toimijat katsovat tarjoavansa laadukkaita palveluita, mutta suuri osa asiakkaista vastaa saaneensa hyvää palvelua vain harvoin.

Palvelumuotoilu avuksi!

Näytä lisää
 • löytämään palvelusi pullonkauloja
 • parantamaan asiakkaiden palvelukokemusta
 • yrityksesi voi säästää palvelun tuotantokustannuksissa

Missä palvelumuotoilua käytetään?

Näytä lisää
 • kulttuuripalveluissa
 • sosiaali- ja terveysalan palveluissa
 • yritysten kehittäessä palvelujaan niin kotimaisille kuin kv-markkinoille

Kehitettävä palvelu voi olla niin ydintuote kuin lisäarvoa fyysiseen tuotteeseen tuova palvelu.

Ketkä palvelumuotoilusta hyötyvät?

Näytä lisää

Palvelumuotoilun kohderyhmiä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka:

 • haluavat luoda uusia asiakaslähtöisiä palveluja
 • kehittää olemassa olevia palveluja ja toimintatapojaan.

Palvelumuotoilun tavoitteet?

Näytä lisää

Luoda palveluita, jotka ovat:

 • hyödyllisiä, helposti käytettäviä sekä houkuttelevia käyttäjän näkökulmasta
 • vaikuttavia, tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia palveluiden tarjoajan näkökulmasta
 • kilpailevasta tarjonnasta positiivisesti erottuvia ja yrityksesi/organisaatiosi kilpailukykyä lisäävisä.