Sivu päivitetty 24.10.2019

Toimistokalusteiden ja puhelinkoppien puheäänenvaimennus (ISO DIS 23351-1)

Testattavat tuotteet

  • Puhelinkopit
  • Neuvottelukopit
  • Puoliavoimet kalusteryhmät
  • Työpistekokonaisuudet

Testausmenetelmä

Puheäänenvaimennus määritetään kaiuntahuoneessa laboratoriossa ISO DIS 23351-1 mukaan. Turku AMK on kehittämässä kyseistä standardia. Lisätietoa löytyy täältä suomeksi ja englanniksi. Mittaus voidaan myös tehdä kenttäolosuhteissa käyttäen muuta soveltuvaa standardia.

Tutkittava tuote

Tutkittavaksi tuodaan yksi näyte, joka rakennetaan käyttötarkoituksen mukaan laboratorioon.

Menetelmä

Menetelmällä saatava arvo, puheäänenvaimenus DS,A, kuvaa, kuinka monta desibeliä kaluste alentaa normaalivoimakkuudella puhutun puheen A-painotettua äänitasoa kalusteesta ulospäin, kun puhuja on kalusteen sisällä.

Testi suoritetaan kaiuntahuoneessa standardin ISO DIS 23351-1 mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun testilaboratorio on akkreditoitu äänenabsorption (ISO 354) ja ilmaääneneristävyyden (ISO 10140-2) testeihin.

Kalusteet1_6.jpg

Kuva 1. Joitakin esimerkkejä kalusteista, joita tällä menetelmällä voidaan testata sekä kalusteille saadut puheäänenvaimennuksen arvot.

Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

Paluu Akustiikka- ja meluselvitykset pääsivulle.