Sivu päivitetty 16.12.2016
TKI-palvelut ja hankerahoitus

TKI-palvelut ja hankerahoitus

Ammattitaidolla laadittu hankehakemus

Kilpailu erilaisista hankerahoituksista on kova, eikä hyvä idea enää yksin riitä. Hakemuksella pitää pystyä osoittamaan, että hakija on ymmärtänyt rahoittajan hankkeelle asettamat vaatimukset ja edellytykset, joilla rahoitusta myönnetään.

Tarjoamme asiantuntemustamme hankkeiden suunnitteluun, hakemuksen laatimiseen, sopivien rahoituslähteiden löytämiseen sekä hankkeen budjetin ja talouden suunnitteluun.
Hankevalmistelun kokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Tarjoamme organisaationne hankkeisiin asiantuntijaa esim. seuraaviin suunnitteluvaiheen tehtäviin:
• rahoitusohjelmien tuntemus ja sopivan rahoituslähteen löytäminen
• hankkeen suunnitteluvaiheen aikataulutus, ohjeistus ja organisointi
• ulkoisen rahoitushakemuksen laatiminen
• hankkeen budjetointi ja talouden suunnittelu (kustannus- ja rahoitussuunnitelma)
• perehdyttäminen valitun rahoituslähteen ehtoihin ja edellytyksiin
• realistinen tavoitteenasettelu erilaisia menetelmiä hyödyntäen (riskianalyysi, NABC-malli, 
  LFA-matriisi, kohderyhmäanalyysi)

Osaavaa hankebyrokratian hallintaa

Näytä lisää

Johtamisella ja organisoinnilla on suuri vaikutus siihen, miten hyvin hanke saavuttaa hankesuunnitelmassa tavoitteeksi asetetut tulokset. Ammattitaitoinen projektipäällikkö luotsaa hanketta hankesuunnitelman mukaisesti kohti määriteltyjä tavoitteita seuraten samalla budjettia, aikataulua sekä rahoitusohjelman vaatimuksia. Osana hyvää hankehallintoa on huomioitava myös hankeen vaikuttavuus; pysyväksi toiminnaksi juurrutettavat uudet
innovatiiviset tuotteet, palvelut tai toimintatavat.

Tarjoamme organisaationne hankkeisiin asiantuntijaa esim. seuraaviin työtehtäviin:
• hankkeen käytännön suunnittelu ja aikataulutus
• hankkeen kokonaisvaltainen, vastuullinen toteutus
• maksatushakemusten ja talousraporttien laatimisen neuvonta
• hankeviestintä ja markkinointi, viestintäsuunnitelman laatiminen
• toteutuksen sisällöllinen raportointi ja dokumentointi
• muut erikseen sovittavat asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, millaisia hankepalveluja tarvitsette!