Sivu päivitetty 12.10.2015
TKI-yleiskuva

Kehitämme uusia tuotteita ja palveluja – ja parannamme vanhoja

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on laajaa ja monipuolista. Lähes 30 erilaista tutkimusryhmää tekee töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. Näiden kanssa toteutetaan vuosittain lähes 400 kehittämisprojektia. Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja tai monivuotisia kansainvälisiä verkostoja palvelevia tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksia.

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Projekteissa on mukana eri alojen opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita sekä työelämän edustajia. Kehittämistyöhön saadaan eri näkökulmia ja kukin oppii toinen toisiltaan. Opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi opinnäytetyön osana jotakin projektia. Työskentelytapaa kutsutaan Turun AMK:ssa nimellä innovaatiopedagogiikka .

Mitä sinä haluaisit kehittää Turun ammattikorkeakoulun kanssa? Ota yhteyttä !

TKI-toiminta tilastojen valossa

Näytä lisää

Vuonna 2014

  • 285 käynnissä olevaa projektia, joista uusia noin 149
  • Ulkoinen rahoitus 6,2 milj. e
  • Kokonaismenot 10,3 milj. e
  • 71 340 opintopistettä
  • 141,3 henkilötyövuotta (opettajat, projektihenkilöstö, opiskelijat)
  • 457 artikkelia ja muuta julkaisua.

TKI-toiminnan organisaatio

Näytä lisää

Turun AMK:n TKI-toiminnan ytimessä ovat yksiköissä toteutettavat projektit. Projektitoiminnalle tukea tarjoaa TKI-palvelut-yksikkö, josta saa ohjausta projektien koko elinkaaren ajalle. Hankeasiantuntijat auttavat projektin valmistelussa, parhaiden rahoituskanavien löytämisessä ja rahoituksen hakemisessa sekä projektin toteutuksessa ja loppuarvioinnissa.

Ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa koordinoi ja johtaa TKI-päällikkö Esko Ovaska . Toiminnan kehittämisen tukena on TKI-ohjausryhmä, joka koostuu yksiköiden ja TKI-palveluiden edustajista.