Sivu päivitetty 18.1.2019
tradenomi

Opinto-ohjaajille

Tältä sivulta löydät Opon oppaan, Opo-infojen materiaalit sekä muuta hyödyllistä tietoa hakemisesta ja Turun AMK:n koulutustarjonnasta toisen asteen opinto-ohjaajille ja TE-toimistojen koulutusneuvojille.

Opon opas, kevät 2019

Opon opas on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille ohjauksen avuksi. Huomioithan myös, että ajankohtaiset tiedot hakemiseen liittyen päivitetään ensisijaisesti Turun AMK:n nettisivuille ja Opintopolkuun. Esimerkiksi hakemiseen liittyvät päivämäärät kannattaa aina tarkistaa nettisivuilta tai Opintopolusta, jonne ne päivitetään ensimmäisenä. Tätä opasta päivitetään kuitenkin myös säännöllisesti, ja versiohistorian löydät oppaasta, sisällysluettelon loppuosasta sekä alempaa.

OponOpas_k2019_kansikuva.JPG
Lataa Opon opas (pdf) klikkaamalla kuvaa.

 Opon oppaan 2019 versiohistoria:

Versio Pvm Muutokset
1 24.10.2018  
2 13.12.2018 Korjattu kirjoitusvirhe tekniikan monimuotokoulutuksen valintatapaprosenteissa (s. 34), päivitetty Leadership and Service Design –koulutuksen valintaperusteita (s. 45).
     

 

Infotilaisuudet ja esittelyt

Toisen asteen opinto-ohjaajille järjestetään syksyisin Opoinfo. Voit tutustua aiempien vuosien opoinfojen materiaaleihin tämän sivun alalaidassa.

Hakijat pääsevät tutustumaan Turun AMK:n tarjontaan esim. Studia-messuilla loppuvuodesta sekä AMK-päivässä tammikuussa.

Lisäksi Turun AMK:n tulosalueet ja koulutukset järjestävät erilaisia tapahtumia ja avoimia tilaisuuksia ympäri vuoden. Koko tapahtumatarjonnan löydät tapahtumakalenterista.

Tulemme mielellämme myös esittelemään koulutuksiamme oppilaitokseenne. Vierailut sovitaan erikseen yhdessä kyseisen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät koulutuksien tiedoista tutkintohausta  tai tämän sivun oikeasta palkista.

 

Hakijatilastot

Hakijatilastot löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta: www.vipunen.fi.

Olemme koonneet opinto-ohjaajille tiedoksi myös Turun AMK:n hakijatilastoja kevään 2016 yhteishaun osalta. Lataa esitys tästä: Kevään 2016 yhteishaun hakijatilastoja (pdf)

Usein kysyttyä -sivulta löydät myös alimmat pisteet -taulukon, johon on koottu syksyn 2014 yhteishausta lähtien koulutuksittain alimmat pisteet, joilla hakija on tullut valituksi sekä alimmat pisteet, joilla on saanut kutsun valintakokeisiin, mikäli hakukohteessa on käytetty esikarsintaa.

 

Esittelymateriaaleja opinto-ohjaajille

Tästä voit ladata käyttöösi Turun AMK:n esittelymateriaaleja:

 

Opiskelijavalintauudistus 2020

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijavalintauudistuksen myötä AMK-opintoihin valitaan opiskelijat kolmen eri väylän kautta:

  1. Todistusvalinta
  2. Digitaalinen valintakoe
  3. Muut osaamisperustaiset valintatavat

Uudet valintatavat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 yhteishauissa, mutta osaa testataan jo syksyn 2019 yhteishaussa. Tästä syystä syksyn 2019 yhteishaun valintaperusteet julkaistaan vasta keväällä 2018. 

Pääpaino opiskelijavalinnoissa tulee olemaan todistusvalinnassa: suurin osa opiskelijoista valitaan tämän valintatavan mukaisesti. Todistusvalintaa on käytetty Turun AMK:ssa jo kaikilla aloilla, paitsi kulttuurialalla. Todistusvalinta ei ole jatkossakaan käytössä kulttuurialalla.

Tähän mennessä todistusvalinnassa on huomioitu vain ylioppilastutkintotodistus. Jatkossa, kevään 2020 yhteishausta alkaen, todistusvalinnassa voi tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä.

Todistusvalinnan valtakunnalliset pisteytysmallit on julkaistu ja ne löytyvät täältä: http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/#todistusvalinta . Turun AMK tulee noudattamaan valtakunnallisia pisteytysmalleja viimeistään kevään 2020 yhteishausta alkaen, mahdollisesti osin jo syksyn 2019 yhteishaussa.

Toisena valintatapana opiskelijavalintauudistuksessa kehitetään digitaalista valintakoetta. Digitaalinen valintakoe on kaikille aloille yhteinen, ja se tulee korvaamaan nykyiset alakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet. Digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa valtakunnallisesti käyttöön jo syksyn 2019 yhteishaussa. Turun AMK:ssa ei ole vielä tehty päätöstä digitaalisen valintakokeen käyttöönotosta. Kulttuurialalla valintakokeet säilynevät nykyisenkaltaisina.

Opiskelijavalintauudistuksen myötä on tarkoituksena ottaa käyttöön myös muita osaamisperusteisia valintatapoja. Muut osaamisperustaiset valintatavat sekä digitaalinen valintakoe toimivat väylänä niille, jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa tai joilla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa. Turun AMK:ssa tavoitteena on panostaa digitaalisen valintakokeen sijaan osaamisperustaisiin valintatapoihin: tarkoituksena on pilotoida mallia jo syksyn 2019 yhteishaussa.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan muu osaamisperustainen valintatapa tarkoittaisi Turun AMK:ssa mallia, jossa opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella. Suunnitelman mukaan korkeakouluopinnot on voitu suorittaa missä tahansa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa, mutta tarkoituksena on tarjota opintokokonaisuuksia myös avoimen AMK:n kautta. Opiskelijavalinnassa pisteitä saisi opintojen määrästä ja opintojakson arvosanoista. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan aiemmin suoritetuista opinnoista huomioidaan maksimissaan 30 op, joka vastaa noin puolen vuoden opintoja. 

Opiskelijavalintauudistuksen etenemisestä tiedottaminen:

Seuraa valtakunnallisen uudistushankkeen etenemistä täällä: www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Turun AMK tiedottaa valintauudistusta koskevista päätöksistä nettisivuillaan ja tärkeimmät tiedot kootaan (alkuun) myös tälle sivulle. (Myöhemmin tulossa myös hakijoille oma sivu, johon kootaan uudistusta koskevat tiedot.)

Ammattikorkeakoulut julkaisevat syksyn 2019 yhteishaussa mukana olevat hakukohteet ja niiden valintaperusteet viimeistään loppukeväästä 2019 ja kevään 2020 yhteishaussa mukana olevat hakukohteet ja valintaperusteet syksyllä 2019.

 

 

Opinfojen materiaalit:

Opoinfon 10.11.2017 materiaalit

Näytä lisää

Opoinfon 7.10.2016 materiaalit

Näytä lisää

Turun korkeakoulujen yhteinen opoinfo järjestettiin 7.10.2016. Tutustu ohjelmaan ja lue lisää tapahtumasta täällä: www.turkuamk.fi/opoinfo2016 

Lataa tästä esityksien materiaalit: