Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.1.2024

Turun AMK:n verkkosivustojen saavutettavuus

Turkuamk.fi-pääsivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Django CMS 3.7. -julkaisujärjestelmällä ja Django-versiolla 2.2. toteutettua turkuamk.fi-pääsivustoa. 

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.


Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 20.8.2020 ja sitä on päivitetty 2.3.2023. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut keväällä 2020 ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, Anders Innovations Oy.  Arvioinnissa verrattiin turkuamk.fi-sivuston käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia EU:n saavutettavuusdirektiivin sekä WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) saavutettavuusohjeiston tasojen A ja AA asettamien vaatimusten täyttämiseen.

Arviointi suoritettiin Safari-, Chrome- Firefox- ja Edge-selaimilla työpöytäkäytössä. Mobiilikäytössä testi suoritettiin Chrome- ja Safari-selaimella. Lisäksi testattiin seuraavat ruudunlukuohjelmat: VoiceOver ja NVDA sekä sivusto kävi läpi W3C HTML-validaattorin tarkistuksen.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kokonaisuutena turkuamk.fi-sivuston saavutettavuus vastaa suurimmaksi osaksi vaatimuksia.

Nykyinen sivustomme on julkaistu jo alkuvuodesta 2014. Sivustolle on tehty vuosien saatossa useita merkittäviä visuaalisuuteen, julkaisujärjestelmän toimintaan sekä eri toimintoihin, kuten sisäiseen hakuun liittyviä kehitystoimenpiteitä.

Tiedostamme mahdolliset sivustoon liittyvät puutteet useita vuosia julkaistujen sisältöjen suhteen. Huomioimme sivuston saavutettavuuden päivittäisessä viestinnässä sekä sivuston jatkokehityksessä. 

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivustomme ei ole kaikilta osin vielä vaatimusten mukainen.

Havaittavat puutteet

 • Infografiikkakuvat ja muu kuvitus: kaikki sivuston kuvat eivät sisällä tekstivastinetta.
 • Videoesitykset: osasta sivustolle ladatuista videoista puuttuu tekstitys.
 • Tiedostot: kaikki sivuston tiedostot (asiakirjapohjat) eivät ole saavutettavia.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, viestinta(at)turkuamk.fi


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, viestinta@turkuamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteistiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Turun ammattikorkeakoulun WP-ympäristön sivustojen saavutettavuusseloste

Turun ammattikorkeakoululla on erillisiä projektisivustoja ja muita sivustoja n. 70, jotka käyttävät WordPress-verkkoympäristöä. 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) on sitoutunut takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Turun AMK:n WordPress-sivustoja (erilliset hankkeet ja palvelut, useita erillisiä sivustoja). Alkuperäinen seloste on laadittu 13.9.2019 ja päivitetty 31.1.2024.

Turun AMK:n WordPress-sivustojen saavutettavuuden on arvioinut Geniem Oy toukokuussa 2019. Arviointi perustuu kansainvälisiin W3C:n WCAG 2.1 - saavutettavuusohjeisiin. Kaikki sivut on käyty läpi koneellisella työkalulla Deque aXe v3.8.0 (axecore 3.2.2).

Manuaalisessa prosessissa sivut testattiin seuraavasti:

 • Näppäimistöllä tavanomaisella työpöytätietokoneella (testauksessa käytettiin macOS-käyttöjärjestelmää ja Firefox-selainta)
 • Safari-selaimella ja VoiceOver-ruudunlukijalla
 • iOS:llä Safari-selaimella ja VoiceOver-ruudunlukijalla
 • Android-puhelimella Chrome-selaimella ja TalkBac-ruudunlukijalla
 • Windows-työpöytäkoneella, Edge-selaimella korkeakontrastisessa tilassa

WordPress-sivustojen saavutettavuuden tila

Turun AMK:n hallinnoimat WordPress-sivustot täyttävät kriittiset A ja keskitason AA saavutettavuusvaatimukset pääosin. Verkkopalveluissa huomioidaan yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset, jotka koskevat palveluiden havaittavuutta, toimintavarmuutta, hallittavuutta ja ymmärrettävyyttä.

 • Sivustot ovat navigoitavissa näppäimistöllä.
 • Fokusjärjestys on looginen.
 • Sivustojen responsiivisuus eri kokoisilla ruuduilla on hyvä.
 • PDF-tiedostojen tiedostomuodon saavutettavuus on kunnossa, mutta tiedostojen sisällön saavutettavuudessa voi olla puutteita yksittäisillä sivustoilla.

WordPress-sivustojen ei-saavutettava sisältö

Tekniset puutteet

Sivustojen teemapohjiin tehtävät korjaustarpeet on huomioitu ja konkreettiset korjaukset tehty vanhoille sivustoille marraskuussa 2019 sekä uusiin sivupohjiin kesäkuussa 2021.

WordPress-sivustojen sisällöntuottajille on laadittu ohjeet ja saavutettavuuskatsaus muun muassa seuraavien puutteiden korjaamiseksi:

 • kuvien ja muiden mediaupotusten tekstivastineet
 • kuvaavat väliotsikot ja hyvän otsikkohierarkian noudattaminen
 • kuvaavat ja yksilölliset linkkitekstit
 • riittävät värikontrastit

Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla ottamalla yhteyttä sivustoilla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Visuaaliset puutteet

Osa visuaalisista puutteista liittyy edellä mainittuihin verkkosisällön vaihtoehtoisiin esittämistapoihin sekä sivuston eri elementtien erottuvuuteen. Joissain tapauksissa tarkempaa huomiota vaativat ainakin seuraavat toimet:

 • Kuvien alt-tekstien (alternative text) eli vaihtoehtoisten tekstien lisääminen
 • Kaiken sivustolla olevan grafiikan auki kirjoittaminen
 • Riittävän selkeän värikontrastin huomioiminen pohjan päällä olevien elementtien yhteydessä

Muut sisällölliset puutteet

Huomioimme verkkosivuilla julkaistavan videomateriaalin ja mahdollisten äänilähetysten saavutettavuusvaatimukset niitä velvoittavan toimeenpanoajan mukaisesti.

Muut puutteet

Turun AMK:n joillakin WordPress-sivustoilla on lisäksi yksittäisiä lieviä puutteita, kuten

 • sosiaalisen median syötettä ei voi ohittaa näppäimistöllä tai avustavalla teknologialla ja
 • otsikkohierarkiaa ei ole mahdollista hallita aivan kokonaan.

Sivuston jatkokehityksessä on huomioitu saavutettavuusratkaisuja sivuston edellisen visuaalisen päivityksen yhteydessä syksyllä 2021.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen WordPresssivustoillamme?

Kaikista edellä eritellyistä korjaustoimista on informoitu WordPress-sivustojen ylläpitäjiä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle tai Turun AMK:n viestintäpalveluille sähköpostilla viestinta@turkuamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon:

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Turun AMK:n verkko-oppimisympäristöjen saavutettavuus

Turkuamk.itslearning.com-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee turkuamk.itslearning.com-palvelua. 

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 5.11.2020 ja sitä on päivitetty 22.2.2023.  Arvioinnissa verrattiin itslearning-sivuston käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia EU:n saavutettavuusdirektiivin sekä WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) saavutettavuusohjeiston tasojen A ja AA asettamien vaatimusten täyttämiseen. 

Palvelun teknisen saavutettavuuden on arvioinut Turun AMK:n omat asiantuntijat Chrome-selaimella WebAIM Wave Evaluation Toolin, Funkify disability simulaattorin ja Siteimprove Accessibility Checker työkalujen avulla. Lisäksi Itslearningin sisältöeditorin saavutettavuuden tarkastamista testattiin sisältöeditoriin kuuluvalla käytettävyyden tarkastustyökalulla.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kokonaisuutena turkuamk.itslearning.com-palvelun saavutettavuus vastaa osittain A ja AA-tasojen vaatimuksia. Toimittajan laatima saavutettavuusseloste on luettavissa sivulla itslearning.com/global/your-data-matters/accessibility/

Havaitut puutteet teknisessä saavutettavuudessa 
Alla olevat huomiot koskevat erityisesti aloitussivua ja päänavigaatiota.

 • Hyvin alhainen kontrasti.
 • Osasta kuvia puuttuu tekstivastine tai alt-teksti. 
 • Yleiskatsaus-sivun Ilmoituksissa käytettyihin kuviin ei voi lisätä vaihtoehtoista tekstiä.
 •  Uuden suunnitelman kuvaa ei ole mahdollista merkitä kuvituskuvaksi eikä siihen ei ole mahdollista lisätä kuvatekstiä tai vaihtoehtoista tekstiä.
 • Lomakkeen kenttänimi puuttuu tai on tyhjä.
 • ARIA-valikko puuttuu.
 • Sivun otsikko puuttuu.
 • Painike on ilman nimeä.
 • Päänavigaatio katoaa välillä näkyvistä.

Tiedostamme mahdolliset puutteet julkaistujen sisältöjen suhteen. Huomioimme saavutettavuuden päivittäisessä viestinnässä sekä palvelun jatkokehityksessä. 

Ei saavutettava sisältö

Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä opetussisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. 

Poikkeus tekee mahdolliseksi sen, että opettaja ja opiskelijat voivat esimerkiksi itse tuottaa opetuksessa hyödynnettävää sisältöä ilman syvällistä saavutettavuusvaatimusten tuntemusta tai teknologioita, jotka tukisivat saavutettavien sisältöjen toteutusta. Poikkeuksen myötä voidaan rajatussa ryhmässä myös kokeilla erilaisia uusia palveluja ja sisältöjä.

Jos tilapäisesti käytössä ollut digitaalinen opiskelumateriaali tai -palvelu otetaan pysyvästi käyttöön, sen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukainen. Usein oppimisympäristöt ja verkkokurssit ovat käytössä vuodesta toiseen, ja niiden pitäisi silloin olla saavutettavasti toteutettuja. Myöskään silloin kun opettaja käyttää samaa opetusvideota lukuvuodesta toiseen, kyse ei ole tilapäisestä käytöstä ja näin ollen videon täytyy olla saavutettava.

Verkkosivustomme ei ole kaikilta osin vielä vaatimusten mukainen.

Havaittavat puutteet 

 • Infografiikkakuvat ja muu kuvitus: kaikki kurssisivustojen kuvat eivät sisällä tekstivastinetta.
 • Videoesitykset: osasta kurssisivustolle ladatuista videoista puuttuu tekstitys.
 • Tiedostot: kaikki kurssisivustojen tiedostot eivät ole saavutettavia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Opettaja vastaa opintojakson sisältöjen saavutettavuudesta. Jos huomasit materiaaleissa ongelman, kurssimateriaaleja ja tehtäviä voi pyytää saavutettavassa muodossa suoraan opintojakson opettajalta.

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, itslearning (at) turkuamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

 
Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
 

Tuudo-mobiilisovelluksen saavutettavuusseloste

Tuudo on opiskelijan oma mobiilisovellus, joka kerää tietoja yhteen monesta eri lähteestä. Tuudosta löytyvät mm. kampuskartat ja opiskelijaravintoloiden ruokalistat, uuden opiskelijan ohjeet opiskelun aloitukseen, ajankohtaiset uutiset ja taphtumat opiskelijoille, Turun AMK:n rekryilmoitukset, ilmoittautumiset ja suoritetut opinnot, opiskelijakortti sekä henkilökohtainen lukujärjestys. Tuudolla voi tehdä myös tilavarauksia ryhmätyötiloihin ja eTenttitiloihin. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua "Tuudo-mobiilisovellus" ja on laadittu 28.05.2021 ja päivitetty 06.08.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.


Tuudo Oy on arvioinut palvelun saavutettavuuden itse.


Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.


Ei-saavutettava sisältö


1. Seuraava sisältö ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole
 • palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
 • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla
info@tuudo.fi


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan
tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

ID-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://id.turkuamk.fi/ ja on laadittu 17.04.2023. Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Arviointiin on käytetty Chrome-selaimessa toimivia WebAIM Wave Evaluation Tool ja QualWeb -lisäosia. 


Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Palvelu täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset. 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: servicedesk (at) turkuamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Valvontaviranomainen 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 


Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000