Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.6.2023

Turun ammattikorkeakoulun WP-ympäristön sivustojen tietosuojailmoitus

Tämä on tietosuojailmoitus, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloihin 13 ja 14. Tämä ilmoitus koskee Turun ammattikorkeakoulu Oy:n (jatkossa Turun AMK) WordPress-sivustoja (erilliset hankkeet ja palvelut, noin 80 erillissivustoa) ja näiden kävijöiden tietoja, joita sivustoilla kerätään ja käsitellään. 

Rekisterinpitäjä 

Turun ammattikorkeakoulu Oy 
Joukahaisenkatu 3 
20520 Turku 
Puhelinvaihde 02 263 350 
Kirjaamo@turkuamk.fi 

Rekisterin yhteyshenkilö 

Kyseisen WordPress-sivuston omistaja, 
Tarkista tarvittaessa tieto: viestinta@turkuamk.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: tietosuoja@turkuamk.fi  

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija. 

Käyttötarkoitus ja käyttöperuste

Turun AMK kerää käyttäjätietoja WordPress-sivustojensa käyttäjistä. 

Käyttäjätietoja voidaan käyttää verkkosivuston tekniseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Ensisijaisena tarkoituksena on parantaa WordPress-sivustojemme palveluja. Keräämme käyttäjätietoja viestinnän ja markkinoinnin ylläpitoon, analysointiin ja kehitystyöhön. Lisäksi WordPress-sivustoillamme voidaan kerätä käyttäjien luovuttamia yhteystietoja Ninja Forms- ja Lyyti-yhteydenottolomakkeilla. 

Lokimerkintöjä käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta f alakohta: oikeutettu etu. 

Tietosisältö

Verkkosivusto kerää seuraavia tietoja automaattisesti: 

LOKIMERKINNÄT 

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä verkkosivustojen teknisen ylläpitäjän palvelimille. 

EVÄSTEET 

Kävijän päätelaitteelle tallennetaan evästeitä, joilla voidaan kerätä anonyymeja tietoja kävijästä ja hänen päätelaitteestaan ja verkkosivustojemme käytöstä. 
 

Yhteisöliitännäiset

Verkkosivustolla voidaan käyttää seuraavien palveluiden evästeitä: yhteisöliitännäisiä sosiaalisen median yhteisöpalveluihin Flockler-palvelun kautta, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja Youtube. 

Yhteisöpalveluiden liitännäiset saattavat kerätä tietoa kävijän vierailusta yhteisöpalvelun omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Kolmansien osapuolten sovelluksiin sovelletaan näiden palveluiden omia käyttö- ja tietosuojaehtoja. 

Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa. 
 

Tietojen siirtäminen ja säilytysaika

Turun AMK voi jakaa anonyymeja tietoja kolmansien osapuolten kanssa, jotka avustavat meitä verkkosivuston kehittämisessä ja vikatilanteiden selvittämisessä. 

Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö, ja sitä kautta anonyymien seurantietojen käyttö, estämällä evästeiden tallentumisen selaimen asetuksista.  Evästeiden tallennuksen estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toiminnallisuuksiin. 
 
Sivustoillamme ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2021 aikana evästeiden hallintapalvelu, jossa käyttäjä voi itse sallia verkkosivuston käytön kannalta vain välttämättömät evästeet, valitut tai kaikki evästeet. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus: 

  • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta 
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot 
  • poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä) 
  • rajoittaa tietojensa käsittelyä 
  • vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu 
  • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus 
  • peruuttaa antamansa suostumus 
  • henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus 
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan) 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava. 

Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.  

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.