We want you!

Higher education student (or a team), business operations for at least six months and accumulated turnover of at least EUR 750!
Sivu päivitetty 8.1.2019

Opiskelija-yrittäjyyskilpailu GSEA

Student Entrepreneur Awards

We want you opiskelijayrittäjä (myös tiimi)! Tule mukaan Turun osakilpailuun 17.1.2019, josta voittaja etenee globaaliin loppukilpailuun Macaoon. Kisa on tarkoitettu opiskelijayrittäjälle tai -tiimille (18 - 35-vuotiaille), jolla on ollut korkeakouluopintojen ohella liiketoimintaa vähintään 6 kuukautta, ja kertynyttä liikevaihtoa vähintään 750 euroa.

We want you! Higher education student (18–35 years). Business operations for at least six months and accumulated turnover of at least EUR 750. The winner of the Turku local competition will participate in the global finals in Macao. The three best competitors will be rewarded: USD 25 000, USD 10 000, USD 5000.

Take a look at our Brochure! See you in Turku!

Tukiverkosto, sparrausapua

Liiketoiminnan nostaminen uudelle tasolle edellyttää usein ulkopuolista ja ”tuoretta” näkemystä toiminnan nykytilasta ja mahdollisesta tulevasta kehityssuunnasta. Tässä opiskelijayrittäjyyskilpailussa me haluamme tarjota kilpailijalle ”siivet”.

GSEA-kilpailussa korostuu opiskelijayrittäjän yrittäjämäisyys ja yritteliäisyys pelkän liikeidean esittelyn sijaan. Lähtökohtana kilpailussa on löytää jo valmiiksi vahva ja karismaattinen persoonallisuus, jolla olisi mahdollisuus tehdä yrityksellään myös kansainvälinen läpimurto.

Suomen-osakilpailun voittajalle ja loppukilpailuun valitulle edustajalle globaali kisajärjestäjä osoittaa meritoituneen yrittäjän ja tukiverkoston, joilta kilpailija saa ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen arvokasta sparrausapua. Loppukilpailuun osallistuu yli 50 maata edustavaa opiskelijayrittäjää, jotka tarjoavat erinomaisen verkoston ja suorat kontaktit ympäri maailman.

GSEA–opiskelijayrittäjyyskilpailun Suomen osakilpailu tarjoaa opiskelijayrittäjälle erinomaisen mahdollisuuden arvioida, kehittää ja saada palautetta omasta yrittäjyydestään ja liiketoiminnastaan. Kukin kilpailijalla saa kirjallisen palautteen tuomaristolta kilpailusuorituksestaan, kilpailijoilla on mahdollisuus hakea sparrausta kilpailun jälkeen Turun ammattikorkeakoulun businessmentoreilta.

Ota yhteyttä! Ask for more Information!