Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.4.2021
TUAS Fellow asiantuntijoita

Turun AMK:n asiantuntijajärjestelmät

Turun AMK:lla on kaksi erilaista asiantuntijajärjestelmää: eläköityneistä jäsenistä koostuva emeritusohjelma sekä Suomen ammattikorkeakouluissa ainutlaatuinen Turku UAS Fellows -asiantuntijajärjestelmä.

Turun AMK:n Emeritus-ohjelma

Emeritus-ohjelma on tarkoitettu henkilökunnalle lakisääteisen eläkkeellejäämisen jälkeen. Ohjelmaan pääsee mukaan kutsuttaessa ja ehdotukset kutsuttavista henkilöistä käsitellään johtoryhmässä. Emeritus-ohjelmaan osallistuva henkilö voi jatkaa toimimista AMK:ssa esimerkiksi TKI-toiminnassa, mentorina tai opinnäytetyön ohjaajana.

Emeritus-ohjelmaan osallistuvan ja Turun AMK:n välillä tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksen allekirjoittaa Turun AMK:n puolelta rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila. Sopimuksen lähtökohtana on, että ohjelmaan osallistuva jatkaa toimintaa AMK:ssa.

Ensimmäinen emeritus-sopimus tehdään korkeintaan vuoden mittaiseksi, jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa harkinnan mukaan.

Millaista emeritus-toiminta voi olla?

Emeritus-ohjelmaan osallistuva voi toimia Turun AMK:ssa eri tavoin. Toiminnan muotoja voivat olla esimerkiksi:

 • aktiivinen TKI-toimintaan osallistuminen
 • opetukseen ja opetussuunnitelman kehittämiseen osallistuminen
 • opinnäytteiden ohjaaminen
 • mentorointi (opiskelijat ja henkilökunta) 
 • sidosryhmätoiminnan edistäminen (kv-toiminta, yhteiskuntasuhteet, verkostot). 

Tehtävät sovitaan johtoryhmän kanssa

Emeritus-ohjelmaan osallistuva sopii sovitun johtoryhmän jäsenen kanssa tehtävistä, joihin hän aikoo osallistua. Ohjelmaan osallistuva raportoi toiminnastaan koulutusjohtajalle tai muulle johtoryhmän jäsenelle.

Turun AMK järjestää Emeritus-ohjelmiin osallistuville tapaamisen, jossa käydään läpi korkeakouluyhteisön ajankohtaisia asioita. 

Emerituksen ja emeritan asema ja nimike

Emeritus-ohjelmaan osallistuva ei ole työsuhteessa Turun AMK:hon, eikä häneen sovelleta työsopimuslakia eikä työehtosopimusta.

Emeritus-ohjelmaan osallistuva käyttää ”yliopettaja emeritus /emerita” ja/tai Senior Adviser -nimikettä. AMK:n toimintaan osallistumisesta voidaan maksaa etukäteen sovittu tuntiperustainen palkkio.

Emeritus /emerita voi saada käyttöönsä Turun AMK:n sähköpostiosoitteen, tarvittavat IT-ohjelmistot sekä Turun AMK:n käyntikortteja. Tarvittaessa voidaan käyttöön osoittaa myös väliaikainen toimipiste Turun AMK:n tiloista. Turun AMK ei pääsääntöisesti vastaa ohjelmaan osallistuvan matkakuluista tai muista vastaavanlaisista kuluista.

Turun AMK:n emeritukset

 • Osmo Eerola, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Reijo Ekman, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Risto Grusander, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Risto Hyppönen, Taideakatemia
 • Pentti Häkkinen, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Eija Koivisto, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Pentti Korpela, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Jouko Lehtonen, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Olli Mertanen, Tekniikka ja liiketoiminta
 • Esko Ovaska, Yhteiset palvelut
 • Raija Sairanen, Terveys ja hyvinvointi
 • Erja Salminen, Terveys ja hyvinvointi

Turku UAS Fellow -asiantuntijajärjestelmä

Turku UAS Fellow on kutsutuille asiantuntijoille suunnattu ohjelma, joka tähtää vastavuoroiseen tiedonvaihtoon, asiantuntijaverkoston laajenemiseen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön syvenemiseen eri aloilla. 

Turku UAS Fellow -asiantuntijajärjestelmä käynnistettiin Turun AMK:ssa vuonna 2016. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomen ammattikorkeakouluissa. Mukaan kutsuttavat Turku UAS Fellow -asiantuntijat ovat jäseninä viiden vuoden jakson, minkä jälkeen sopimusta voidaan vielä jatkaa.

Turku UAS Fellow -asiantuntijat

Master School - Leadership Excellence

 • Deputy Director Ronald Camp, University of Regina, Kanada, vertaileva johtaminen ja tiimien psykologinen turvallisuus
 • Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, koulutuspoliitiikka ja SOTE-uudistus
 • Professori Mika Hannula, korkeakoulutuksen johtaminen
 • kansanedustaja Ilkka Kanerva, kansainvälinen turvallisuus
 • toimitusjohtaja Maija Palonheimo, Oulun kaupunginteatteri, taideahallinto
 • Professor Gilbert Silvius, LOI University of Applied Sciences, eettisesti ja ekologisesti vastuullinen projektinhallinta
 • Professor Joca Zurc, Alma Mater Europaea, kansainvälinen TKI-toiminta
   

Master School - Professional Excellence

 • hallintoylihoitaja Päivi Nygren, VSSHP, Varsinais-Suomen erikoissairaanhoitopiirin terveysalan kehittäminen
 • järjestöasiantuntija Päivi Ovaskainen, TEHY, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
 • Associate Professor Justyna Siemionow, Institute of Education, Faculty of Social Sciences, University of Gdansk, Puola, sosiaalinen osallisuus


Taideakatemia - kuvataide

 • kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, nykytaide
 • Associate Dean Carola Boehm, Manchester Metropolitan University, soveltava taide
   

Taideakatemia - media-ala

 • päätoimittaja Riitta Monto, Turun Sanomat, journalismi


Tekniikka ja liiketoiminta - ICT

 • Professor, Dr Eng Evangelos Markopoulos, HULT International Business School, London, UK, innovatiivinen liiketoiminta ja digitalisaatio
 • Director, New Applications, R&D Ilkka Ritakallio, Teleste, elektroniikan ja suurtaajuustekniikan tuotekehitys
 • Senior Technology Manager Pekka Talmola, Nokia
   

Tekniikka ja liiketoiminta - kemianteollisuus

 • Manager Paavo Paju, Valmet, prosessi- ja voimalaitostekniikka sekä savukaasujen puhdistustekniikat


Tekniikka ja liiketoiminta - logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

 • Research Team Leader, PhD Margaret Nelson, The University of Bolton, kiinteistöliiketoiminta ja johtaminen
   

Tekniikka ja liiketoiminta - teknologiateollisuus 

 • Professori Antti Salminen, LUT, lasertyöstö


Tekniikka ja liiketoiminta - yrittäjyys ja myynti

 • Principal Lecturer and Entrepreneur Ander Ferran, Mondragon University Spain, yrittäjyys ja innovaatiot
 • Ent. toimitusjohtaja ja emeritus Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät

 

Terveys ja hyvinvointi - ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö 

 • Assistant Professor Evanthia Sakellari, University of West Attica, mielenterveyden edistämisen ja terveyden edistämisen koulutus, tutkimus ja innovaatiot