Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.3.2023
Kansainvälisyys kv-viikon tunnelmia

Kansainvälistymisellä menestykseen! 

Nykypäivän työelämässä vaaditaan yhä enemmän kielitaitoa ja kykyä toimia eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Turun AMK:n kansainvälisen toiminnan päätavoitteena onkin lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Tämä takaa myös opetuksen ja TKI-toiminnan kansainvälisesti korkean tason.

Kansainvälisyys on meille arkipäivää

Kansainvälisyys on kiinteä osa kaikkea Turun AMK:n toimintaa, niin opetusta, tutkimus ja kehittämistoimintaa kuin työelämäyhteistyötäkin. Toiminnan keskeisiä muotoja ovat esimerkiksi:

  • opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus
  • kotikansainvälistyminen
  • opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
  • kansainväliset yhteistyöhankkeet
  • koulutusvienti.

Painopisteenä ovat Itämeren alueen rantavaltiot ja muu Eurooppa, mutta Turun AMK:lla on alakohtaisia yhteistyökumppaneita myös Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.  Lisäksi Afrikassa Turun AMK on mukana useissa kehitysyhteistyöhankkeissa.

CARPE - strategisten partnerien kanssa parempiin tuloksiin

Turun AMK muodostaa yhdessä viiden muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa strategisen yhteistyöverkosto CARPE:n (Consortium on Applied Research and Professional Education).
Verkoston tavoitteena on lisätä

  • kumppanikorkeakoulujen välistä opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta
  • yhteisiä TKI –hankkeita
  • opetussuunnitelmayhteistyötä.

Päämääränä on myös kasvattaa yhteisten hankkeiden myötä Euroopan unionilta ja muilta rahoittajilta saatavaa rahoitusta.

CARPEn muut jäsenet ovat Hamburg University of Applied Sciences (Saksa), HU University of Applied Sciences Utrecht (Alankomaat), Polytechnic University of Valencia  (Espanja), Polytechnic Institute of Porto (Portugali) ja University of Debrecen (Unkari).

Lisätietoja:

A strategic alliance of European Universities of Applied Sciences (carpenetwork.org)

Kansainvälinen ystävätoiminta

Hei kaikki turkulaiset ja lähikuntien asukkaat! Haluaisitko saada kansainvälisiä ystäviä, oppia toisista kulttuureista ja parantaa kielitaitoasi poistumatta Suomesta? Jos vastauksesi on kyllä, osallistu kansainväliseen ystävätoimintaan!

Kansainvälinen ystävätoiminta yhdistää kansainväliset korkeakouluopiskelijat Turun alueella asuvien kanssa ja antaa mahdollisuuden molemminpuoliselle kulttuurivaihdolle ja uusille kansainvälisille kokemuksille.

Kansainvälinen ystävätoiminta on Opiskelijakaupunki Turku -verkoston järjestämää toimintaa. Toiminnan takana ovat siis Turun kaupunki ja kaikki Turun korkeakoulut. 

Kuka voi osallistua?

Paikalliset ystävät voivat olla keitä vain: yksin eläviä, pariskuntia, lapsiperheitä, opiskelijoita, seniori-ikäisiä… keitä tahansa kansainvälisistä ystävistä kiinnostuneita Turun ja lähialueiden asukkaita.

Kansainväliset ystävät ovat turkulaisessa korkeakoulussa opiskelevia vaihto-, tutkinto- tai tohtoriopiskelijoita, jotka ovat Turussa vain muutaman kuukauden tai jopa koko opiskeluaikansa.

Lisätietoja:

Tiina Venho

friendship.programme@turkuamk.fi 

Opiskelijakaupunki Turku, Ystävätoiminta