Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.11.2020
kestävä kehitys_vihreä.jpg

Kestävä kehitys Turun AMK:ssa

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029:n kautta saavuttamaan alueemme ilmastotavoitteet.

Edistämme kestävää kehitystä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden osalta. Käytännön toimintaamme ohjaa ilmasto-ohjelma.

Ilmasto-ohjelmamme kärkinä ovat

  • koulutuksen kehittäminen ilmastoymmärryksen ja kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistämiseksi
  • tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön suuntaaminen ilmastonmuutosta hillitseviin ja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin
  • oman toiminnan parantaminen sekä yhteisten menetelmien kehittäminen mm. hiilijalanjäljen laskentaan ja hiilikädenjäljen parantamiseen

Laajasti Varsinais-Suomen aluetta ja sen toimijoita koskevat tutkimus- ja kehityshankkeet

Vuoden 2020 lopulla käynnissä on lähes 50 ilmasto-ohjelmamme tavoitteita edistävää hanketta. 

Keskeisiä teemoja:

  • Sähköisen liikkumisen edistäminen
  • Uusiutuvan energian tuotanto ja energian säästö
  • Kiertotalous
  • Vesitalouden muutokset ja puhdas vesi

Kestävä kehitys omassa toiminnassamme

Toimitilat 

Olemme tiivistäneet toimitilojamme ja karsineet tällä keinoin mm. energiankulutustamme. Tilojemme käyttö on tiivistynyt vuodesta 2015 vuoteen 2020 liki puoleen (45%) aiemmasta. Uudet tilamme ovat tehokkaampien neliöidensä ohella myös aiempaa energiatehokkaampia kuin aiemmat. 

Kampusalueellamme pyrimme tukemaan kestävää elämäntapaa esimerkiksi kestävillä energia-, ruoka- ja työmatkaliikkumisen valinnoilla. 

Ruokailu ja tarjoilut kampuksilla

Tavoitteenamme on kestävät ruokavalinnat. Kehitämme kierrätystä ja kompensaatiota yhdessä kampuksilla toimivien ravintolayritysten kanssa. Kokous- ym. tarjoiluiksi valitaan ensisijaisesti ilmastoystävällisiä ja reiluja tuotteita. Tämä tarkoittaa, että yhteisissä tilaisuuksissamme tarjotaan yhä useammin kasvis- ja vegaaniruokaa. Suosimme tuotteita, joilla on Reilun kaupan sertifikaatti. 

Liikkuminen 

Kannustamme kevyen- ja joukkoliikenteen käyttöön. 

Autokantaa uudistettaessa suositaan sähköautoja. 

Hyödynnämme tehokkaasti sähköisiä välineitä kokouksissa ja matkustamme vain, kun se on välttämätöntä.

Koulutus

Tavoitteenamme on antaa perustiedot kestävästä kehityksestä koko yhteisöllemme, niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. 

Kaikille opiskelijoille varmistetaan kestävän kehityksen ja ilmastoymmärryksen perustiedot ja -taidot. Näiden ohella opiskelijat perehtyvät aiheeseen oman koulutusalansa näkökulmasta.

Henkilöstölle tarjoamme kestävän kehityksen koulutusta osana sisäistä henkilöstömme kehittämistä. 

Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Kestävän kehityksen ohjausryhmän tehtävänä on kehittää, seurata ja arvioida Turun ammattikorkeakoulun kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa ja tehdä esityksiä kestävän kehityksen toiminnan edistämiseksi ammattikorkeakoulussa. Ohjausryhmä toimii koordinoivana tahona tavoitteenaan vahvistaa Turun ammattikorkeakoulun roolia ja tunnettuutta kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Ohjausryhmä vastaa ja koordinoi myös ammattikorkeakoulun roolia Turun kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttamisen osalta. Lisäksi ohjausryhmä edistää työ- ja opiskeluympäristöjen kehitystä kestävän kehityksen mukaiseksi.

Ohjausryhmän jäsenet: