Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

#Excellence in Action - sujuvaa arkea

Tavoitteenamme on sujuva ja tuloksellinen toiminta, joka kiteytyy sanoihin #Excellence in Action.
Sivu päivitetty 20.5.2022

Laatu - paras laatu syntyy arjen teoissa

Koulutamme ammattitaitoisia ja monipuolisia osaajia Varsinais-Suomen työelämään. Opiskelijat osallistuvat yhdessä kumppaniemme kanssa aktiiviseen kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintaan.

Turun AMK:n strategiassa on sanoitettu yhteiset tavoitteet, joiden saavuttamista tuetaan toiminnanohjauksen ja siihen integroitujen menettelyjen avulla.

Tavoitteena on toiminnan parantaminen ja kehittämistyön näkyväksi tekeminen kaikessa toiminnassa. Laatutyöhön osallistuu koko ammattikorkeakouluyhteisömme, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin.
 

Korkeakoulujen arviointineuvoston, Karvin, auditointilogo

Laadunhallinnan kokonaisuus tukee strategian toteutumista

Kehitämme laadunhallinnan menettelytapoja systemaattisesti. Periaatteena on jatkuva toimintojen arviointi ja kehittäminen, palvelulähtöinen ajattelu sekä laaja opiskelijoiden ja henkilöstön sitoutuminen toimintojen kehittämiseen.

Toiminnan kehittämistä tukee Excellence -poluksi kutsuttu itsearviointi. Se perustuu EFQM-malliin ja tuottaa yhdessä toiminnan mittareiden kvartaaliseurannan kanssa tietoa, jota hyödynnetään toiminnan suunnitteluun ja ennakointiin.

Tavoitteena on sujuvat ja toimivat palvelut, hyvien käytänteiden levittäminen, ongelmakohtien hallinta sekä resurssien suuntaaminen strategian mukaisesti.

Laatupolitiikka ja laadukas toiminta Turun AMK:ssa

Strategia ja organisaatio

Opiskelijat ja laatu

Laadukas toiminta näkyy opiskelun arjessa. Opiskelijat osallistuvat laadun toteuttamiseen eri tavoin opiskelun aikana. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin osallistumalla työryhmiin ja antamalla palautetta. 

 

Ota yhteyttä

Ulla-Maija Lakka
Talousjohtaja
+358 50 598 5614
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
ulla-maija.lakka@turkuamk.fi