Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.11.2021

Sisäisten palveluiden laadunhallinta

Sisäisten palveluiden laadunhallinnassa noudatamme seuraavia toimintatapoja

Suunnittele(Plan)

Strategia ja arvot ohjaavat kaikkea toimintaa Turun ammattikorkeakoulussa. Strategian tekemisen käynnistää rehtori ja se tehdään osallistamalla opiskelijoita, henkilöstöä sekä tärkeimpiä ulkoisia sidosryhmiä. AMK:n hallitus hyväksyy strategian. 

Turun AMK:n toimiluvassa on varmistettu edellytykset toteuttaa säädettyä tehtävää. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa laaditussa tavoitesopimuksessa sovitaan keskeisten korkeakoulupoliittisten tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteistä sekä seurantaindikaattoreista.

OKM:n kanssa tehty sopimus ja Turun AMK:n strategia sanoitetaan tavoitteiksi ja toiminnaksi sektoreiden toimintasuunnitelmissa. Rehtori laatii koko AMK:n toimintasuunnitelman ja budjetin, jotka hyväksytään AMK:n hallituksessa. Toimintasuunnittelun yhteydessä määritellään strategisista tavoitteista johdetut mittarit tavoitearvoineen toiminnan eri tasoille. Budjetoinnilla varmistetaan taloudelliset toimintaedellytykset ja strategiarahoituksella tuetaan toiminnan uudistumista. 

Toteuta(Do)

Johtamisen ja päätöksenteon työnjako ja vastuut ovat johtosäännön mukaiset. Toiminnanohjaukseen on integroitu laadunhallinta ja menettelyt. Näin laadusta tulee jokaisen työyhteisömme jäsenen päivittäistä toimintaa ja arkea.

Vahvistamme yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja alueellista kehitystyötä rakentamalla ja kehittämällä strategisia kumppanuuksia koulutustoimijoiden ja työelämäorganisaatioiden kanssa. Viestintäpalvelut vastaa keskitetystä ammattikorkeakoulutasoisesta sidosryhmäviestinnästä ja -markkinoinnista sekä julkaisutoiminnasta, joilla välitetään tietoa sekä alueellisiin että kansainvälisiin keskustelufoorumeihin.

Sisäisten palveluiden prosessit ja toimintaohjeet on kuvattu intranetissä ja ARC’ssa:

Sisäisten tukipalveluiden prosessi
Tukipalvelut
• ICT-palvelut
• Kiinteistö- ja tilapalvelut
• Turvallisuus ja riskienhallintapalvelut
• Viestintä ja markkinointi (viestintäpalvelut)
• Kirjasto- ja tietopalvelut
• Asianhallinta ja arkistointi
• Talouspalvelut
• Laki- ja sopimushallinta ja hankinnat
• Työsuhde, hyvinvointi, osaaminen

Strategia ja johtaminen 
• Strateginen suunnittelu
• Toiminta- ja tulosohjaus
• Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

Arvioi ja seuraa(Check)

Toiminnan toteutumista seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa. Intranetissä ovat ajantasaiset seurantaluvut ja raportit. Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan edellisen vuoden toiminnasta. 

Turun AMK:ssa toteutetaan sisäisiä teema-arviointeja ja muita ulkoisia arviointeja tarpeen mukaan. 
Karvi auditoi Turun AMK:n laadunhallintamenettelyt kuuden vuoden välein.  

Kehitä ja paranna(Act)

Turun AMK:ssa kehittäminen ja parantaminen on jaettavissa AMK:n tason, sektori / yksikkö / osaamisalakohtaisiin sekä henkilöstöön (yksilö/ henkilöstöryhmä) liittyviin tarpeisiin.  OKM:n kanssa tehty tavoitesopimus sekä AMK:n strategian ovat pitkäjänteisen kehittämisen perusta.  

AMK:n johtoryhmä seuraa toiminnan toteutusta kvartaaleittain. Johtoryhmä käy läpi tärkeimmät toiminnan tuottamat tiedot ja sopii edelleen kehittämisestä. Johtoryhmässä sovitaan henkilöstökyselyn, itsearviointien, ulkoisten ja sisäisten arviointien jälkeiset kehittämistoimenpiteet AMK:n tasolla.