Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.2.2022

Työelämäpalveluiden laadunhallinta

Liiketoiminnan (Palvelut työelämälle) laadunhallinnassa noudatamme seuraavia toimintatapoja:


Suunnittele (Plan)

Liiketoiminnan (Palvelut työelämälle) suunnittelu perustuu strategiaan ja toimintasuunnitelmiin.

Liiketoiminta eli koulutus- ja palvelumyynti on osa koulutuksen sektoreiden toimintaa ja sisällytetty ao. sektorin toimintasuunnitelmaan. Koulutus- ja palvelumyynnin tuotteista, toteuttamisesta ja tuloksista vastaa sektorilla KT-päällikkö. Sektorit ja osaamisalueet vastaavat rahoittajille suunnattujen koulutushakemusten tekemisestä ja saatujen koulutusten toteuttamisesta.

Yhteisten palveluiden Asiakkuudet ja palvelut -tiimi (ASPA) koordinoi, tukee ja kehittää koulutus- ja palvelumyyntiä ja tukee koulutuksen sektoreiden liiketoimintaa. Palvelut suunnitellaan yhdessä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa heidän tarpeisiinsa sopiviksi. Koulutuksen sektorit vastaavat koulutusviennin tuotteista ja myynnistä.

Työelämälle suunnatut palvelut jakautuvat neljään pääkategoriaan

 • Opiskelijaprojektit, harjoittelut, opinnäytetyöt
 • Koulutuspalvelut
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut
 • Muut palvelut, mm. mittaus- ja laboratoriopalvelut, tila- ja laitevuokraukset

Alumnikoordinaattori tekee alumnitoimintaa näkyväksi ja korostaa sen tärkeyttä ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. AMKn sisäinen alumnitoimijoiden verkosto kehittää ja tukee alumneille suunnattuja palveluita, tapahtumia sekä viestintää vastaamaan niin alumnien sekä ammattikorkeakoulun tarpeita.  Verkostossa on edustaja jokaiselta osaamisalueelta.


Toteuta (Do)

Liiketoimintaa koskevat tiedot ovat asiakashallintajärjestelmässä (ASKO). Palvelusta vastaava koulutuksen sektorin koulutus- ja tutkimuspäällikkö (KT-päällikkö) seuraa oman vastuualueensa toiminnan toteutumista. Koulutusvientiä tukee AMK:n yhteiset palvelut.

Liiketoiminnan prosessit ja toimintaohjeet on kuvattu intranetissä ja ARC’ssa.

Palvelut työelämälle (Liiketoiminta)

 • Palvelut ulkoisille asiakasryhmille
 • Koulutukset, palvelut ja TKI-yhteistyö
 • Rekrypalvelut yrityksille
 • Tilavuokraukset


Työelämäyhteistyön tuki henkilöstölle

 • Liiketoiminta
 • Kumppani-ja asiakashallinta
 • Markkinointi ja viestintä


Alumniyhteistyö

Käytännön alumniyhteistyöstä vastaavat pääosin koulutukset sektoreilla. Koulutukset järjestävät alumneille sekä opiskelijoille omia alumnitapahtumia sekä esimerkiksi vierailuluentoja oman tarpeensa mukaan. AMK:n alumnikoordinaattori vastaa toiminnan koordinoinnista.

Arvioi ja seuraa (Check)

Palautetta ja asiakkaan arviointia kysytään aina Turun AMK:n liiketoiminnan yhteydessä. Sektorien liiketoimintavastaavilla on systemaattinen tapa kerätä palautetta ja hyödyntää sitä oman toimintansa kehittämiseen eri yksiköissä. Palautteissa käytetään mittarina NPS-laskuria, jolloin arviot ovat vertailukelpoisia. ASKO-asiakkuudenhallintajärjestelmän kautta voidaan lähettää palautekyselyt helposti ja nopeasti. Palautteiden perusteella ryhdytään kehittämistoimiin.

 Seurantaa ja arviointia tehdään myös KT-päälliköiden alaisuudessa. Turun AMK:lla on käytössä reklamaatiolomake, jos asiakas ei ole tyytyväinen ostamaansa palveluun. Reklamaatiot käsitellään nopeasti yhdessä asiakkaan, liiketoimintavastaavan, koulutusvastaavan ja KT-päälliköiden kanssa. Yhteinen päätös ja lopputulema kirjataan reklamaatiolomakkeeseen. 
Alumnitoiminnan palautetta kerätään kyselyin niin tapahtumista kuin yleisesti toiminnasta.

Kehitä ja paranna (Act)

Palautetta ja arviointia hyödynnetään systemaattisesti sektoreilla koulutus- ja palvelumyynnin yhteydessä (liiketoiminta). KT-päälliköt vastaavat osaamisalueensa liiketoiminnasta ja käyvät keskustelua oman tiiminsä kanssa. Toteutuksen jälkeen käytävän arviointikeskustelun palautteet pyritään ottamaan huomioon koulutuspalveluiden kehittämisessä. 

Alumnitoiminnassa alumnirekisterin työkalua on jatkuvasti kehitetty ASKO-järjestelmässä palvelemaan paremmin sektoreita.  Alumneille tarjottavia sisältöjä ja palveluita kehitetään sekä alumneilta että osaamisalueita saatavan palautteen mukaan. 


Mittarit

 • TKI-liiketoiminnan salkku
 • Sidosryhmäpalaute
 • Sotealan palvelutoiminnan liikevaihto

Lue lisää palveluistamme työelämälle

Tarjoamme monialaisia ratkaisuja ja palveluita työelämän käyttöön.